18:20

08.01.2021

18:20

08.01.2021

Tanjug

Predstojeće uvođenje evra u Bugarskoj i Hrvatskoj, uprkos prednostima koje donosi, moglo bi da izloži ekonomske politike dve zemlje ranjivosti.

To je objavila Evropska centralna banka (ECB).

Usvajanje jedinstvene valute kao zakonitog sredstva plaćanja ojačava monetarnu stabilnost, koja se manifestuje kroz okruženje stabilnih i niskih realnih kamatnih stopa, ali ova korist takođe može zemlju da izloži ranjivosti ako se monetarna stabilnost smatra zamenom za disciplinovane i održive ekonomske politike, navela je ECB u najnovijem ekonomskom biltenu objavljenom u četvrtak.

"Sa političkog stanovišta, usvajanje evra je prilika, ali ne i garancija, za države članice da ostvare znatne koristi", napominje centralna banka evrozone, a prenosi portal Seenews.

ECB je 10. jula 2020. odobrila ulazak Bugarske i Hrvatske u Mehanizam deviznog kursa (ERM II), koji se popularno naziva čekaonicom za ulazak u evrozonu u kojoj se utvrđuje kurs po kom će se u budućnosti izvršiti zamena nacionalne valute za evro, kao i raspon dozvoljenih fluktuacija oko srednjeg pariteta, koji ne sme biti veći od plus/minus 1,5 posto.

Da bi se ušle u članstvo evrozone, Hrvatska i Bugarska treba da provedu dve i po godine u ERM II i da ispune sve kriterijume iz Mastrihta za konvergenciju evra. Taj mehanizam obezbeđuje da kolebanja između kursa evra i drugih valuta ne naruše ekonomsku stabilnost jedinstvenog tržišta.

Obaveze koje su bugarske i hrvatske vlasti preuzele poslednjih godina s ciljem ulaska u evrozonu podstakle su donošenje važnih mera koje će ublažiti rizike iz domena ERM II, navela je ECB u biltenu.

Međutim, još treba postići značajan napredak u pogledu ukupnog kvaliteta institucija i upravljanja. S tim u vezi, dugoročan pristup u kreiranju politike biće presudan za napredak, posebno u svetlu novih rizika od divergencije izazvanih udarom koronavirusa, ocenjuje centralna finansijska institucija evrozone.

Ovi politički napori takođe će morati da uključuju mere usmerene na sprečavanje kompanija i proizvođača da prelazak na evro koriste kao izgovor za neopravdano povećanje cena koje može nagristi poverenje stanovništva u jedinstvenu valutu, zaključila je ECB.