11:30

23.02.2021

11:30

23.02.2021

RTK2, RTK

Guverner Centralne banke Kosova (CBK) Fehmi Mehmeti rekao je da je bankarski sektor imao i nastavlja da ima svoju ulogu u ekonomskom oporavku Kosova.

„Bankarski sektor je dobro kapitalizovan i likvidan. Ovaj sektor je mnogo pomogao ekonomiji čak i tokom pandemije. Banke su tokom pandemije pozajmile preko 1,5 milijardi evra. Ovaj sektor ima kapacitet da igra ključnu ulogu u ekonomskom oporavku nakon pandemije“, rekao je danas u intervjuu u emisiji „Dobro jutro Kosovo“, na RTK.

Prema njegovim rečima, stabilan finansijski sektor stvara mogućnosti za suočavanje sa problemom pandemije.

Mehmeti je rekao da je CBK dobila pozitivne ocene od međunarodnih institucija, uključujući MMF, Evropsku komisiju itd. Spomenuo je akcije koje su preduzeli tokom perioda pandemije kako bi umanjili efekte, ističući kreditno restrukturiranje.

Procenio je da će, ako stvari krenu dobro sa vakcinacijom, ekonomski rast na kraju godine biti 4%.

Guverner Centralne banke Kosova izjavio je da bi sledeća vlada trebalo da se usredsredi na ekonomski razvoj.