16:50

25.07.2021

16:50

25.07.2021

Dragana Pajović, RTK2

Kosovo beleži rast cena osnovnih životnih namirnica. Prema podacima Agencije za statistiku harmonizovani iznos potrošačkih cena je u odnosu jun prošle godine viši za 2.4 odsto. Najveće poskupljenje je zabeleženo kod jestivih ulja, hleba, žitarica, goriva, maziva, duvana kao i građevinskog materijala.

Iznos prosečne plate na Kosovu se nije menjao prethodnih godina, ali cene osnovnih životnih namirnica jesu. Za prosečnu potrošačku korpu sad treba izdvojiti mnogo više novca nego ranije.

,,Kupovna moć je opala i nije na nivou na kome bi trebalo da bude, jer generalno, privreda ne radi, radi samo administracija i kupovna moć građana je mala“, kaže jedan od anketiranih građana.

Građanin kojeg smo zatekli na jednoj benzinskoj pumpi ističe da je poslednjih mesec dana skočila cena benzina, i da je nekada iznosila od 1.07-1.10 centi po litru sad je 1.21 evra.

Seljatim Kačaniku iz NVO Unija potrošača kaže da bi nadležne institucije trebalo da reaguju  zbog rasta cena robe na tržištu, napominjući da je nedopustivo povećanje cena pojedinih proizvoda za čak 50 odsto.

,,Cena prosečne potrošačke korpe nekada je iznosila 115, sada ovim iznosom moguće je  snabdeti se osnovnim nairnicama za period od nedelju dana, da ne govorimo o luksuzu. Sve ovo od 0.2 ili 2 odsto to su igrarije, jer sve što poskupljuje samo dodatno otežava život potrošačima“, dodaje Kačaniku.

Pandemija Korona virusa uticala je na rast cena osnovnih životnih namirnica. Kosovo više uvozi nego što proizvodi, smatra Agim Šahini, predsednik Alijanse biznisa Kosova. Prema podacima kojima rapolaže iz prethodnog perioda, prosečna plata na Kosovu iznosila 530 evra. Međutim, Šahini kaže da se ovaj iznos razlikuje se u javnom i porivatnom sektoru. U privatnom sektoru prosečna zarada radnika je oko 428 evra, dok je u javnom sektoru taj iznos nešto viši i ide do 550 evra.

,,U globlnoj politici, ali uopšte i u praksi kada dođe do smanjene proizvodnje, dolazi do povećanja potražnje. U ovom trenutku imamo veću potražnju nego proizvodnju. Pojedini proizvodi su poskupeli za 40 do 50 odsto. Tu spada građevniski materijal, armatura i ostalo, jestivo ulje je poskupelo, nekada je bilo 0,80 sad 1.40 pa i više“, objašnjava Šahini.

Svet više neće biti ono što je bio zbog kovida 19 napominje i ekonomista Safet Grdžaliju i dodaje da su cene bez kontrole pogotovu kada su u pitanju strateški proizvodi i da Kosovo –zavisi od uvoza, jer je oko 90 odsto proizvoda na tržištu iz uvoza. Grdžaliju kaže i da Statistika daje rezultate pogrešno ubačenih podataka i da su potrebne realne statistike i podaci i da se u tom kontekstu radi samo o nagađanjima. Istina je, kaže i to da je zahtev Sindikata radnika da minimalna zarada bude oko 350 evra, Vlada je iznela spremnost da taj iznos bude 250 evra, ali danas je taj minimalni iznos plate 180 evra.

,,Hteli ili ne, moramo priznati da Kosovo uvozi inflaciju i ta inflacija utiče direktno na poskupljenje robe, ako tome se dodaju i troškovi transporta ono što možete naći danas u Nemačkoj za 1 evro, na Kosvu košta daleko više. Ovim su najviše pogođeni potrošači, jer ono što ste mogli kupiti za 100 evra sada ne možete kupiti za 150 evra i više. U tom kontekstu, treba napomenuti i otežavajuću činjenicu da nema pomeranja plata, plate su na istom nivou kao i nekada i to bi trebalo da bude jedan od pripriteta Vlade, kako bi se osigurao scijalni mir“, napominje Grdžaliju.   

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila "Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena za mesec jun 2021. godine, gde se beleži popvećanje cena u proseku od 2.4% u junu 2021. godine u poređenju sa junom 2020. godine. Ovo je uglavnom objašnjeno povećanjem potrošačkih cena Hleba i žitarica za (1.8%); Ulja i masti (27.6%),Duvana (4.3%), Plina (5.7%), Čvrstih goriva, ogrevnog drveta, peleta itd za (1.5%),Opreme za domaćinstvo (1.9%), Goriva i maziva za motorna vozila za (24.0%), Telefonskih i faks usluga (20,3%), Audio-vizuelna i fotografska oprema za obradu informacija (2.7%), Organizovanih turističkih odmora  (3,7%), Lične nege (1,5%), finansijskih usluga (4.2%). Dok pad cena primećen kod Voća (-13.2.