12:51

13.07.2022

12:51

13.07.2022

RTKlive

Kosovski biro za osiguranje (BKS) je u velikoj meri olakšao pristup nadoknadi graničnih polisa, postavljanjem QR koda na polisu.

Samo jednim skeniranjem putem telefona građani prelaze direktno na platformu koju je Ministarstvo finansija kreiralo posebno za ovo pitanje.

Direktor BKS-a, Sami Mazreku, rekao je da primena QR koda u velikoj meri olakšava pristup refundaciji polisa građanima Kosova.

„Samo jednim skeniranjem putem telefona, koje traje manje od 20 sekundi, sunarodnici mogu lako da pristupe platformi Ministarstva finansija, koja je kreirana posebno za nadoknadu politika od strane Vlade Kosova“, rekao je direktor Mazreku.

On je dalje objasnio da se ovo uradilo kako bi se izbegle razne dezinformacije i nesporazumi, i ima za cilj da se olakša put do podnošenja zahteva za nadoknadu, navodi se u saopštenju BKS.