13:26

23.07.2022

13:26

23.07.2022

RTKlive

U Briselu će 28. jula ove godine biti održan sastanak kosovske delegacije sa Savetom Evropskog biroa na kojem će se razgovarati o mogućnosti da Kosovo bude deo Zelenog kartona u drugom alternativnom obliku.

Guverner Centralne banke Republike Kosovo (CBK), Fehmi Mehmeti, optimista je da će ovaj sastanak naglasiti mogućnosti koje Kosovo ima po pitanju zelenog kartona.

„Mi ćemo zajedno sa zvaničnicima Kosovskog biroa za osiguranje (BKS) ići u Brisel gde ćemo predstaviti konkretne rezultate koje smo postigli poslednjih godina, imajući neke osnovne preduslove da Kosovo bude deo Zelenog kartona. BKS je do sada imao mnogo rezultata za koje su bili pozitivno ocenjeni od strane domaćih i međunarodnih aktera. Jedan od preduslova je da BKS ima dogovor i saradnju sa biroima regiona, pa je BKS napredovala u ovom pravcu. Uslov koji je Kosovski biro za osiguranje morao da ispuni bilo je potpisivanje bilateralnih sporazuma o međusobnom priznavanju polisa osiguranja sa što većim brojem zemalja. Kosovo trenutno ima takve sporazume sa četiri države regiona: Albanijom, Severnom Makedonijom, Crnom Gorom i Srbijom“, rekao je guverner Mehmeti u intervjuu za RTKlive.

Jedan od glavnih uslova Biroa zelenog kartona je da zemlja ne sme imati više od pet odsto neosiguranih automobila.

„Videli smo da je nedavno na Kosovu pet odsto automobila neregistrovano. Ovo je dostignuće i ako ga uporedimo sa drugim zemljama, veoma smo dobri“, naglasio je on.

Što se tiče 2022. godine, projekcije CBK-a sugerišu da će ekonomska aktivnost beležiti sporiji rast od oko 3,0 odsto. Očekuje se da će usporavanje rasta privredne aktivnosti biti uglavnom posledica nižeg rasta domaće tražnje.