10:19

09.09.2022

10:19

09.09.2022

RTKlive

Kosovska agencija za statistiku (ASK) objavljuje Indeks troškova izgradnje (IKN) za drugi kvartal (K2) 2022.

Ukupan indeks troškova izgradnje na Kosovu (IKN) porastao je za 2,2% u drugom kvartalu (K2) 2022, u poređenju sa prvim kvartalom (K1) 2022.

Najveći rast ostvarili su: transport (13,1%); ostali troškovi (4,7%); mašinerija (4,0%); materijali (1,7%); plate (1,4%); i energija (0,6%).

U međuvremenu, upoređujući K2 2022. sa istim periodom prethodne godine (K2 2021.), Indeks troškova izgradnje je povećan za 19,8%.

Porast indeksa je uglavnom zabeležen u: saobraćaju (35,5%); materijali (22,0%); energija (15,6%); ostali troškovi (12,6%); mašinerija (12,2%); i plate (9,1%).