15:14

05.12.2022

15:14

05.12.2022

RTKlive

Centralna banka Republike Kosovo, putem saopštenja za javnost, uverava sve građane da je bankarski sektor siguran i da nema potrebe za panikom.

Takođe se kaže da na osnovu svojih nadležnosti, CBK sprovodi kompletna i fokusirana ispitivanja koja takođe obuhvataju oblast informacionih tehnologija, uključujući sajber bezbednost.

„Deo ispitivanja bili su i nalazi koji se odnose na oblast informacionih tehnologija, gde su date različite preporuke koje ublažavaju i smanjuju mogućnost zloupotrebe, preporučuju uspostavljanje adekvatnih internih kontrola, kako bi se sprečili sajber napadi. Širok spektar proizvoda koje banke nude sa sobom nosi i rizik od izlaganja sajber napadima, ali u svakom slučaju kada postoji šteta za klijente bilo koje prirode, banke snose troškove obeštećenja klijenata. Pored toga, bilo je slučajeva da je CBK tražila i da su banke obeštetile klijente za svaki rizik“, navodi se u saopštenju.

Takođe, CBK blisko sarađuje sa svim bezbednosnim institucijama u rešavanju bilo kakvih potreba u rešavanju problema u ovom sektoru.

CBK je takođe veoma angažovana u rešavanju svih žalbi potrošača i među svojim glavnim prioritetima ima zaštitu prava potrošača.

Zahvaljujući preduzetim kampanjama, povećana je i svest građana da prijave slučajeve.

„Od 2018. godine do sada, broj pritužbi građana za zloupotrebu bankovnih kartica je 139 (2018-12; 2019-36; 2020-29; 2121-18; 2022-44). Poslednjih godina, elektronske transakcije, inače poznate kao kupovine sa interneta, beleže veliki porast i interesovanje klijenata banaka za poslovanje u ovoj oblasti je veliko. Do oktobra ove godine izdato je više od milion kartica za elektronske kupovine i obavljeno 38 hiljada 112 transakcija u iznosu od 2 miliona 431 hiljada 910 evra“, navodi se u saopštenju.