Odluke, zakljucci i preporuke sa sastanka borda odrzanog 04.09.2020

Odluke, zakljucci i preporuke sa sastanka borda odrzanog 26.08.2020

Odluke, zakljucci i preporuke sa sastanka borda odrzanog 29.10.2019

Odluke, zakljucci i preporuke sa sastanka borda odrzanog 26.09.2019

Odluke, zakljucci i preporuke sa sastanka borda odrzanog 26.08.2019

Odluke, zakljucci i preporuke sa sastanka borda odrzanog 25.06.2019

Odluke, zakljucci i preporuke sa sastanka borda odrzanog 22.05.2019

Odluke, zakljucci i preporuke sa sastanka borda odrzanog 24.04.2019

Odluke, zakljucci i preporuke sa sastanka borda odrzanog 28.03.2019

Odluka o ponovnom obavljivanju konkursa za poziciju generalnog direktora RTK-a 15.03.2019

Odluke, zakljucci i preporuke sa sastanka borda odrzanog 22.02.2019

Odluka o imenovanju vrsioca duznosti generalnog direktora RTK

Odluke, zakljucci i preporuke sa sastanka borda odrzanog 22.01.2019

Odluke, zakljucci i preporuke sa sastanka borda odrzanog 20.12.2018

Ponavlja se Konkurs za poziciju Generalnog Direktora RTK, 11.12.2018

Odluke, zakljucci i preporuke sa sastanka borda odrzanog 14.11.2018

Odluke, otvaranje javnog konkursa za poziciju Generalnog Direktora RTK 14.11.2018

Clanove MVG, koje je Odbor za RTK izabrao 03.10.2018

Odluke, zakljucci i preporuke sa sastanka borda odrzanog 25.09.2018

Odluku o usvajanju propisa 10.09.2018

Odluka o amandmanu - zavrsetak clana 36 Statuta RTK

Odluke, zakljucci i preporuke sa sastanka borda odrzanog 24.08.2018

Odluka o upotrebi sluzbenih vozila 24.08.2018

Odluke Odbora, preporuke i zakljucci od 23.07.2018