12:31

12.09.2020

12:31

12.09.2020

Beta, B92

Početak albanske fudbalske lige odložen je nakon što grupa klubova nije uspela da dobije odgovor Vlade te zemlje o zahtevima za dodatnom finansijskom podrškom.

Klubovi su od Vlade, između ostalog, tražili da isključi igrače iz plaćanja poreza na dohodak do 10 godina, da se smanji porez na dodatu vrednost za sve fudbalske ekonomske aktivnosti sa 20 na šest odsto i da se izradi novi zakon o sponzorstvu.

Kako odgovor nisu dobili dva meseca, klubovi su odlučili da bojkotuju početak sezone.

Tu odluku je prihvatila i nacionalna fudbalska federacija.

Do sada nije bilo reakcija Vlade Albanije i nejasno je kada će nova fudbalska sezona u toj početi.