13:55

11.05.2020

13:55

11.05.2020

Mirjana Radovanović, RTK

Evropska komisija je objavila smernice u kojima je naglašen postepen nastavak drustveno ekonomskih aktivnosti posle pamdemije covid19.

U dokumentu pod naslovom „Zajednička evropska mapa puta za ukidanje mera zaštite od Covid-19“, Evropska komisija je izdala set smernica o tome kako države članice treba da počnu da se izvlace iz izolacije, sugerišući da masovna okupljanja poput festivala i koncerata su poslednja faza društvenih aktivnosti koja treba ponovo da se pokrenu.

Redosled predložen u dokumentu, počevši od ponovnog otvaranja obrazovnih ustanova, nakon čega sledi maloprodajna aktivnost, povratak restorana, kafića i barova, a zatim masovna okupljanja, u skladu je s izlaznim planovima koje su utvrdile vlade u Nemačkoj, Austriji i Danskoj, Francuskoj, Belgiji i Luksemburgu, gde će glavni događaji započeti postepeno i to nakon normalizacije situacije.

Komisija naglašava potrebu za postupnim ukidanjem mera, naglasivsi da treba ostaviti dovoljno vremena između svakog koraka, nudeći mesec dana kao nekakav rok da se vidi da li su mere efikasne.

Dokument takođe opisuje „fazni pristup“ otvaranja unutrašnjih i spoljnih granica, sa ograničenjima putovanja između područja sa „relativno niskom prijavljenom cirkulacijom virusa“.

Uspešna koordinacija ukidanja zaštitnih mera na nivou EU takođe će imati pozitivan uticaj na oporavak EU.

"Postepeno ponovno otvaranje granica trebalo bi da pogoduje prekograničnim i sezonskim radnicima i izbegava diskriminaciju mobilnih radnika iz EU", navodi se u izvještaju.

Članovi festivalske i koncertne industrije, uključujući holandsku agenciju za kolektivna muzička prava, kritikovali su nedostatak saradnje na nivou EU.