17:18

28.12.2020

17:18

28.12.2020

Aleksandra Nićić, RTK2

U Domu kulture u Gračanici održan je "Čas goranske kulture i književnosti" koji svedoči o bogatoj tradiciji pripadnika ovog naroda.

Goranci imaju jedinstvenu kulturu i tradiciju. Tkana nošnja je zasigurno jedna o najlepših na Balkanu. I među mladima ima zainteresovanih za negovanje i čuvanje tradicije, poručila je predstavnica goranske zajednice Sejdefa Fisaković.

"Interesovanje postoji i ja se nadam dokle god i jedan Goranac, Goranka bilo ko pokazuje interesovanje i oblači ovu našu prelepu nošnju da će Gora živeti, dok samo jedan postoji, a nadam se da će ih biti više", kaže Sejda Fisaković.

Pored nošnje, predstavljena je i goranska igra. Nažalost u Gori ne postoji KUD koje se bavi očuvanjem tradicionalne igre.

"Ovo je goranska narodna nošnja za devojku, ona se razlikuje u odnosu na nošnju žene postoji i nošnja za muškarce, ovo se sve ručno radi i skoro se svake godine po nešto menja tako da devojka koja nije udata mora da ima najlepšu nošnju", kaže Elsa Sulejmani.

Muzičar Adem Tonga je  predstavio i goransku muziku.

"Instrument tambura ima posebno mesto kod nas u Gori, nostalgija je svoje uradila i oduvek je bilo, kad god dođu požele tamburu, to ipak nekako vuče malo više", kaže Adem Tonga.

Studenti su kazivali stihove pesnika Hamida Isljamija Šoleta, u kojima je ovekovečen život običnog čoveka u surovim vrletima, kroz koje provejavalu i ljubav i tuga, kao i gorčina pečalbarskog života.

"Pokušali smo da iskažemo nešto iz Gore, da pokažemo ljudima da i mi imamo nešto specifično za naš narod. Ja sam počeo da pišem, nastavio sam njegovim stopama i nadam se da ću polovinom biti kao on”, kaže Elmir Ajdini iz Dragaša.

Jadranka Đorđević Crnobrnja je autor brojnih tekstova i knjiga na temu Goranaca.

"Sponu koju Goranci osećaju ispoljavaju prema Gori nije uvek moguće jasno definisati i razumeti. Ona postoji i postojaće sve dok je kod goranaca prisutna svest o goranskom poreklu, pripadnosti goranske zajednice i Gori“, poručila je Jadranka Đorđević Crnobrnja.

"Čas goranske kulture i književnostii" organizovan je u Domu kuture Gračanica u okviru  projekta “Izolovane sredine-stvaranje , strah i kultura kao sloboda“, pod okriljem Ministarstva kulture i informisanja Vlade Srbije.

"Ideja Doma kulture Gračanica bila je da kroz ovakve programske sadržaje upoznamo javnost ne samo na Kosovu već i u Srbiji goranskom tradicijom i tom nekom posebnošću goranske etničke grupe”, poručio je Aleksandar Gudžić iz Doma Kulture.

U okviru “Časa goranske kulture i književnosti”, prikazan je i dokumentarni film Gora, autora Predraga Radonjića.