11:39

31.05.2022

11:39

31.05.2022

Danas

Arheolozi su otkrili sistem skrivenih tunela ispod kompleksa hrama Čavin de Huantar u regionu Ankaš u Peruu.

Čavin de Huantar je mesto pre Inka koje je izgradila kultura Čavin, narod peruanskih visoravni koji se pojavio u dolini Mosna oko 900. godine pre nove ere.

Čavini su se prvi put nastanili u Čavin de Huantar tokom faze Urabariu (900. do 500. pre nove ere), a okupacija je trajala do oko 250. godine pre nove ere. Kompleks je služio kao glavni ceremonijalni centar i mesto okupljanja hodočasnika, a možda i kao dom za proročište.

Još 2019. godine, arheolozi iz Programa arheoloških istraživanja i konzervacije Chavin de Huantar na Univerzitetu Stenford koristili su robotsku kameru da istraže mali kanal u građevini D. Ovo je otkrilo galeriju i komoru za koje se činilo da imaju objekat u centru.

Dalja istraživanja su odložena zbog pandemije, ali su istraživači konačno uspeli da uđu u galeriju i sistem od 35 međusobno povezanih tunela za koje se veruje da su prethodili izgradnji galerija hrama.

Predmet iz ankete kamere iz 2019. je skulpturalna ceremonijalna kamena zdela sa trodimenzionalnom rezbarijom glave kondora, zbog čega su istraživači tunele nazvali galerijom kondora.

Iz ovog otkrića, arheolozi su potvrdili da je galerija čisto ceremonijalna i da predstavlja prelazni prostor vremena između kasnog prekeramičkog lokaliteta Caral i srednjeg i kasnog formativnog perioda.