18:33

13.06.2022

18:33

13.06.2022

RTK2 / Bojana Uzunović Račićević

Nošnja, hrana i piće, karakteristični za pripadnike zajednica na Kosovu, izloženi su na prvom .

Projekat "Vakcincija protiv diskriminacije" realizovan je u proteklih šest meseci, a završen je danas. Međuetničkim festivalom na kojem su predstavnici albanske, bošnjačke, romske, aškalijske i egipćanske zajednice predstavili svoju kulturu.

Hana Kaje iz bošnjačke zajednice ističe da ovaj priojekat svedoči da nema velike razlike među zajednicama na Kosovu.

“Najpre smo imali trening koji je trajao tri dana. Bili smo u Prizrenu, na brodu, učili smo o diskriminaciji, imali smo volontera iz drugih zajednica - albanske, bošnjačke, srpske i romske, aškalijske i egipćanske. Drugom fazom je predviđena poseta školama u Kosovu Polju i Đakovici gde smo poslali poruku da mi iz zajednica koliko god da smo drugačiji, ustvari smo isti. Finalna tačka je ovaj multietnički festival, doneli smo različitu hranu i piće i tradicionalnu nošnju, koju ćemo predstaviti”, ističe Hana Kaje.

Na izložbi se, pored tradicionalnih jela i pića, našla i narodna nošnja, starija od jednog veka.

"Ono što smo želeli da prikažemo građanima je nošnja, kultura i tradicija svake od zajednica na Kosovu. Smatrali smo da je najbolje da sami učesnici ovog projekta donesu i prezentuju eksponate koji odražavaju njihovu kulturu i tradiciju”, kaže Artiola Babune, organizatorka. 

Međuetnički festival je organizovan zahvaljujući UNMIK-u i Kosovolajvu, a tokom našeg prisustva na izložbi nismo uočili predstavnike srpske zajednice na Kosovu.