Njësia e Webit

Njësia e Webit

E-MAIL: [email protected][email protected]

STAFI EDITORIAL

Altin Ahmeti / Kryeredaktorë

Emine Hoti / G-Redaktorë

Teuta Hykolli - Gashi / G-Redaktorë

Zejnepe Qorraj / G-Redaktorë

Blerim Halimi / Gazetar i sportit

STAFI PËR ZHVILLIM

Artan Beka / Mbikqyrës i njësisë së zhvillimit të web-faqes

Ardian Berisha / Web designer