Konkurs za Audiovizuelna Dela

Na osnovu člana 12. tačke 2. i 6. Zakona o Radio Televiziji Kosova, br. 04/L-046, i člana 5. Pravilnika o postupku i kriterijumima za odabir audiovizuelnih sadržaja nezavisnih producenata, RTK raspisuje:

KONKURS ZA AUDIOVIZUELNA DELA

Pre podnošenja prijave potrebno je kliknuti na “I’m not a robot”, a zatim izabrati zatražene fotografije.

NAPOMENA: Vašu prijavu će razmotriti Komisija za audiovizuelna dela. O daljim koracima bićete blagovremeno obavešteni.