Menaxhmenti i Lartë

Menaxhmenti i Lartë

Shkumbin Ahmetxhekaj / Drejtor i Përgjithshëm

Adrian Krasta / Zëvëndësdrejtor i Përgjithshëm

Rilind Gërvalla / Drejtor i RTK-TV

Željko  Tvrdišić / Drejtor i RTK 2-TV

Arsim Halili / Drejtor i RTK Radios

Alban Fetahu / Udhëheqës i Shërbimeve të Përbashkëta