Reeker’den Sýrbistan’a Çaðrý-Brüksel’in Önerisini Kabul Edin

Amerika Dýþiþleri Bakan vekili Philip Reeker, Avrupa Birliði ile müzakerelerin baþlamasýna dair tarihi alabilmesi için, Belgrat’a yaptýðý çaðrýsýnda diyalogun devam etmesiyle ilgili Brüksel’in sunduðu öneriyi Kabul etmesini istedi.

Amerika Dýþiþleri Bakan vekili Philip Reeker, “sunulan þansý kaybetmemesi için Sýrbistan’a çaðrýda bulunuyoruz, çünkü Sýrbistan’I müzakerelerin baþlamasý için kriterleri yerine getirdiðini görmek istiyoruz” dedi.