16 Nisan’da AK Kosova-Sýrbistan Raporunu Onaylýyor

16 Nisan Salý günü Avrupa Komisyonunun (AK) Kosova ve Sýrbistan’a ait raporunun onaylanmasý bekleniyor. Bu arada AB Diplomasi Þefi Catherine Ashton, 22 Nisan tarihinde AB Dýþiþleri bakanlarýna Kosova-Sýrbistan diyaloguna ait raporu sunacak.

Nitekim Avrupa Birliði, baþbakanlar Thaçi ve Daçiç arasýnda sürdürülen sekiz raunt müzakereler sonunda hazýrlanan anlaþma önerisiyle ilgili Sýrbistan’ýn düþüncesini deðiþtirmesini bekliyor.