Gazeteci Erol Þilek Vefat Etti

RTK-Kosova Radyo Televizyonu Kosova Radyosu Türkçe Yayýnlar haber sorumlusu gazeteci Erol Þilek bu sabah hakkýn rahmetine kavuþtu.

1961 Priþtine doðumlu Erol Þilek genç yaþlarda gazetecilik mesleðine baþladýðý eski Priþtine Radyosu Türkçe programýnda program yapýmcýsý olarak görev yaptý, 1999 yýlýndan sonra haber sorumlusu olarak görevini sürdürdü. Ýki buçuk aydan fazla geçirdiði kalp krizi sonucu tedavi gördüðü hastanede bugün hayata gözlerini yuman gazeteci Erol Þilek, öðlen namazýndan sonra Priþtine mezarlýðýnda topraða verilecek. Kosova Radyosu olarak merhuma Allahtan Rahmet, ailesine baþsaðlýðý ve sabýrlar dileriz.