Ekrem Safçý Ýstanbul Konsolosu Görevine Atandý

RTK- Kosova Radyo Televizyonu- Kosova Radyosunda uzun yýllar gazeteci ve Türkçe Yayýnlar Sorumlusu olarak emeði geçen Ekrem Safçý baþarýlý çalýþmalarý ardýndan Kosova’nýn Ýstanbul Baþkonsolosluðunda yeni göreve atandý.

Ekrem Safçý, Kosova’nýn Ýstanbul Baþkonsolosluðunda konsolos görevine 1 Haziran 2013 tarihinden itibaren baþlayacak. 1960 Priþtine doðumlu Ekrem Safçý, ilk, orta ve üniversite eðitimini Priþtine’de tamamladýktan sonra 1984 yýllarýnda Priþtine Radyosunda gazeteci olarak çalýþmalarýna baþladý, savaþ sonrasý dönemde ise RTK Kosova Radyosu Türkçe Yayýnlar Sorumlusu olarak günümüze kadar baþarýlý çalýþmalarda bulundu. Ekrem Safçý, evli ve iki kýz çocuðu babasýdýr.