23 Nisan Kutlamalarý Bugün Start Alýyor

Kosova Türkleri Milli Bayramý kutlamalarý bu akþam saat 19.30’da “Doðru Yol” TKSD’nin Prizren Türküleri konseriyle baþlýyor. 23 Nisan saat 18.30’da Merkezi Tören düzenlenecek. Kutlamalar Kosova’nýn farklý yerleþim yerlerinde çeþitli etkinliklerle 27 Nisan tarihine kadar kutlanacak.

23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramý bu yýl 19 Nisan -27 Nisan tarihleri arasýnda yapýlacak olan çeþitli etkinliklerle kaydedilecek. Kosova Hükümeti, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlýðý, Kosova Demokratik Türk Partisi, Kosova Türk Temsil Heyeti, T.C. Priþtine Büyükelçiliði ve Yunus Emre Enstitüsü’nün desteði ile yapýlacak olan kutlamalar Kosova’nýn farklý yerleþim yerlerinde yapýlacak.