Kontaktoni

Adresa: Rr. "Xhemail Prishtina" nr. 12 / Prishtinë / Kosovë

Tel:

+381 /0/ 38 230 102

+381 /0/ 38 230 103

Fax

+381 /0/ 38 235 336

E-mail:

[email protected]


MARKETING

Tel:

+381 038 249 078

E-mail:

[email protected]


Radio Kosova dhe Radio Kosova 2

Tel:

+381 038 242 273

E-mail:

[email protected]