Shtyhet pagesa e tatimit në pronë
Ekonomi

Shtyhet pagesa e tatimit në pronë

Edhe një vendim i rëndësishëm i ministrit Besnik Bislimi për shtyrjen e pagesave të Tatimit në Pronë.

Edhe një  vendim i rëndësishëm i ministrit Besnik Bislimi për shtyrjen e pagesave të Tatimit në Pronë

Në mbështetje të Ligjit Nr. 06/L-005 për Tatimin në Pronën e Paluajtshme, ministri i Financave  dhe Transfereve Besnik Bislimi nxjerrë Vendim për shtyrjen e afatit për lëshimin e faturave të tatimit në pronë, pagimin e këstit të parë për vitin 2020 si dhe shtyrjen e afatit për paraqitjen e ankesave ndaj faturave të tatimit në pronë dhe certifikatave të vlerave të vlerësuara.

Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohen Departamenti i Tatimit në Pronë në Ministrinë e Financave dhe Transfereve dhe Zyrat e Tatimit në Pronë në Komuna.


MË SHUME NGA Ekonomi