Skema programore RK 1

Skema programore RK 1

E HËNË

06:00  |  LAJME
06:05  |  Mirëmëngjesi Kosovë
07:00  |  LAJME
07:05  |  Marketing 1
08:00  |  Edicioni I mëngjesit
08:10  |  Metropol
09:00  |  LAJME
09:05  |  Metropol
10:00  |  LAJME
10:05  |  On AIR
11:00  |  LAJME
11:05  |  Marketing 2
11:15  |  Simbol 
12:00  |  Edicioni i mesditës
12:20  |  Pentagram
13:00  |  LAJME
13:05  |  3 D  
14:00  |  LAJME
14:05  |  N'stacion + Marketing 3
15:00  |  Fokus-Sportiv
16:00  |  Edicioni qendror 
16:15  |  Bota në RTK-Radio
16:20  |  Sporti në RTK-Radio
16:30  |  Fol shlirë 
18:00  |  LAJME
18:05  |  Zona e tinejxherëve
19:00  |  LAJME
19:05  |  Muzikë dhe Marketing 4
19:30  |  Edicioni qendror
20:00  |  Radio përralla + Marketing 5
20:15  |  Identitet muzikor
21:00  |  LAJME
21:05  |  Për një botë më të mirë
21:50  |  Muzikë dhe Marketing 6
22:00  |  Edicioni i mbrëmjes
22:10  |  Pa protokol
23:00  |  LAJME
23:05  |  Profesion
00:00  |  Edicioni I mesnatës
00:10  |  Marketing 7
00:20  |  N`ishull
01:00  |  Muzikë 

E MARTË

05:00  |  Ju zgjojmë më muzikë
05:59  |  Himni
06:00  |  LAJME
06:05  |  Mirëmëngjesi Kosovë
07:00  |  LAJME
07:05  |  Marketing 1
08:00  |  Edicioni I mëngjesit
08:10  |  Metropol
09:00  |  LAJME
09:05  |  Metropol
10:00  |  LAJME
10:05  |  On AIR
11:00  |  LAJME
11:05  |  Marketing 2
11:15  |  Live nga Prishtina
12:00  |  Edicioni I mesditës
12:20  |  Pentagram
13:00  |  LAJME
13:05  |  3 D  
14:00  |  LAJME
14:05  |  N'stacion+Marketing 3
15:00  |  Fokus
16:00  |  Edicioni qendror
16:15  |  Bota në RTK-Radio
16:20  |  Sporti në RTK-Radio
16:30  |  Fol shlirë 
18:00  |  LAJME
18:05  |  Programi për fëmijë
19:00  |  LAJME
19:05  |  Muzikë dhe Marketing 4
19:30  |  Edicioni qendror
20:00  |  Radio përralla + Marketing 5
20:15  |  Identitet muzikor
21:00  |  LAJME
21:05  |  Program muzikor
21:50  |  Muzikë dhe Marketing 6
22:00  |  Edicioni I mbrëmjes
22:10  |  E vjetër dhe e re 
23:00  |  LAJME
23:05  |  Pertej profesionit
00:00  |  Edicioni I mesnatës
00:10  |  Marketing 7
00:20  |  Programi I natës 
01:00  |  Muzikë 

E MËRKURË

05:00  |  Ju zgjojmë më muzikë
05:59  |  Himni
06:00  |  LAJME
06:05  |  Mirëmëngjesi Kosovë
07:00  |  LAJME
07:05  |  Marketing 1
08:00  |  Edicioni I mëngjesit
08:10  |  Metropol
09:00  |  LAJME
09:05  |  Metropol
10:00  |  LAJME
10:05  |  On AIR
11:00  |  LAJME
11:05  |  Marketing 2
11:15  |  Live nga Prishtina
12:00  |  Edicioni I mesditës
12:20  |  Pentagram
13:00  |  LAJME
13:05  |  3 D  
14:00  |  LAJME
14:05  |  N'stacion +Marketing 3
15:00  |  Fokus
16:00  |  Edicioni qendror 
16:15  |  Bota në RTK-Radio
16:20  |  Sporti në RTK-Radio
16:30  |  Fol shlirë
18:00  |  LAJME
18:05  |  Emision për fëmijë
19:00  |  LAJME
19:05  |  Muzikë dhe Marketing 4
19:30  |  Edicioni qendror 
20:00  |  Radio përralla + Marketing 5
20:15  |  Identitet muzikor
21:00  |  LAJME
21:05  |  Jazz muzika
21:50  |  Muzikë dhe Marketing 6
22:00  |  Edicioni I mbrëmjes
22:10  |  Pa protokol
23:00  |  LAJME
23:05  |  Z-muzikë
00:00  |  Edicioni I mesnatës
00:10  |  Marketing 7
00:20  |  Z-muzikë
01:00  |  Muzikë 

E ENJTE

05:00  |  Ju zgjojmë më muzikë
05:59  |  Himni
06:00  |  LAJME
06:05  |  Mirëmëngjesi Kosovë
07:00  |  LAJME
07:05  |  Marketing 1
08:00  |  Edicioni I mëngjesit
08:10  |  Metropol
09:00  |  LAJME
09:05  |  Metropol
10:00  |  LAJME
10:05  |  On AIR
11:00  |  LAJME
11:05  |  Marketing 2
11:15  |  Live nga Prishtina
12:00  |  Edicioni I mesditës
12:20  |  Pentagram
13:00  |  LAJME
13:05  |  3 D  
14:00  |  LAJME
14:05  |  N'stacion + Marketing 3
15:00  |  Muzikë 
16:00  |  Edicioni qendror 
16:15  |  Bota në RTK-Radio
16:20  |  Sporti në RTK-Radio
16:30  |  Pa kufij
17:30  |  Spektri kulturor
18:00  |  LAJME
18:05  |  Programi për fëmijë
19:00  |  LAJME
19:05  |  Muzikë dhe Marketing 4
19:30  |  Edicioni qendror 
20:00  |  Radio përralla + Marketing 5
20:15  |  Identitet muzikor
21:00  |  LAJME
21:05  |  Menuet
21:50  |  Muzikë dhe Marketing 6
22:00  |  Edicioni I mbrëmjes
22:10  |  E vjetër dhe e re 
23:00  |  LAJME
23:05  |  Feniks
00:00  |  Edicioni I mesnatës
00:10  |  Marketing 7
00:20  |  Programi I natës 
01:00  |  Muzikë   

E PREMTE

05:00  |  Ju zgjojmë më muzikë
05:59  |  Himni
06:00  |  LAJME
06:05  |  Mirëmëngjesi Kosovë
07:00  |  LAJME
07:05  |  Marketing 1
08:00  |  Edicioni I mëngjesit
08:10  |  Metropol
09:00  |  LAJME
09:05  |  Metropol
10:00  |  LAJME
10:05  |  On AIR
11:00  |  LAJME
11:05  |  Marketing 2
11:15  |  Live nga Prishtina
12:00  |  Edicioni I mesditës
12:20  |  Pentagram
13:00  |  LAJME
13:05  |  3 D  
14:00  |  LAJME
14:05  |  N'stacion + Marketing 3
15:00  |  Dokumentar-Reportazh
16:00  |  Edicioni qendror 
16:15  |  Bota në RTK-Radio
16:20  |  Sporti në RTK-Radio
16:30  |  Fol shlirë 
18:00  |  LAJME
18:05  |  Programi për fëmijë
19:00  |  LAJME
19:05  |  Muzikë dhe Marketing 4
19:30  |  Edicioni qendror 
20:00  |  Radio përralla + Marketing 5
20:15  |  Identitet muzikor
21:00  |  LAJME
21:05  |  Libri
21:50  |  Muzikë dhe Marketing 6
22:00  |  Edicioni I mbrëmjes
22:10  |  E vjetër dhe e re 
23:00  |  LAJME
23:05  |  Mozaik Nate
00:00  |  Edicioni I mesnatës
00:10  |  Marketing 7
00:20  |  Mozaik Nate
01:00  |  Portat e natës 
04:00  |  Muzikë   

E SHTUNË

06:59  |  Himni
07:00  |  LAJME
07:10  |  Mirëmëngjesi Kosovë
08:00  |  LAJME
08:05  |  Marketing 1
09:00  |  LAJME
09:05  |  Fshati 
10:00  |  LAJME
10:05  |  Folklor
11:00  |  LAJME
11:05  |  Muzikë dhe Marketing 2
11:30  |  Top shqip
12:00  |  LAJME
12:05  |  Top shqip
13:00  |  LAJME
13:05  |  Marketing 3
13:10  |  Mozaiku argëtues sportiv
14:00  |  LAJME
14:05  |  Mozaiku argëtues sportiv
15:00  |  LAJME
15:05  |  Mozaiku argëtues sportiv
16:00  |  Edicioni qendror
16:15  |  Muzikë dhe Marketing 4
17:00  |  Muzikë dhe Marketing 5
18:00  |  LAJME
18:15  |  Shëndetësia
19:00  |  LAJME
19:05  |  Roku
19:30  |  Edicioni qendror
20:00  |  Muzikë dhe Marketing 6
20:15  |  Art Studio
21:00  |  LAJME
21:05  |  Radio Drama
22:00  |  Edicioni I mbrëmjes
22:10  |  Perlat e muzikës
23:00  |  LAJME
23:05  |  Programi muzikor I natës
00:00  |  LAJME
00:05  |  Marketing 7
00:15  |  Nostalgji për evergrinë
01:00  |  Muzikë 

E DIEL

06:59  |  Himni
07:00  |  LAJME
07:10  |  Mirëmëngjesi Kosovë
08:00  |  LAJME
08:05  |  Marketing 1
09:00  |  LAJME
09:05  |  Muzikë 
09:30  |  Mikrofoni në Shkolla
10:00  |  LAJME
10:05  |  Muzikë dhe Marketing 2
10:15  |  Muzikë folklorike
11:00  |  LAJME
11:05  |  Hyjnesha
12:00  |  LAJME
12:05  |  Top 20
13:00  |  LAJME
13:05  |  Marketing 3
13:10  |  Mozaiku argëtues sportiv
14:00  |  LAJME
14:05  |  Mozaiku argëtues sportiv
15:00  |  LAJME
15:05  |  Mozaiku argëtues sportiv
16:00  |  Edicioni qendror 
16:15  |  Muzikë dhe Marketing 4
17:00  |  Muzikë për të rinj 
18:00  |  LAJME
18:05  |  Jazz 
18:30  |  Muzikë dhe Marketing 5
19:00  |  LAJME
19:05  |  Muzikë 
19:30  |  Edicioni qendror 
20:00  |  Muzikë dhe Marketing 6
20:15  |  Muzikë e zgjedhur
21:00  |  LAJME
21:05  |  Refleksione muzikore
22:00  |  Edicioni I mbrëmjes
22:10  |  Më afër 
23:00  |  LAJME
23:05  |  Më afër 
00:00  |  Edicioni I mesnatës
00:10  |  Marketing 7
00:20  |  Yjet e muzikës botërore
01:00  |  Muzikë