Kompania ”Samsung Electronics” shpalli një strategji të re për mjedisin, nga përkushtimi për të arritur qëllimin e emetimeve zero të dioksidit të karbonit në të gjithë kompaninë, tek planet për të përdorur më shumë burime të rinovueshme, tek investimi në kërkimin e teknologjive të reja për të zhvilluar produkte efikase në energji.

Vazhdo leximin