Skema programore RK 2

Skema programore RK 2

E HËNË

 07:00  |  Programi i mëngjesit
 07:30  |  Lajmet  
 07:32  |  Marketing I
 07:35  |  Këngë
 07:40  |  Magazina e mëngjesit
 07:55  |  Këngë
 08:00  |  Magazina me të ftuar
 08:15  |  Këngë
 08:30  |  Lajmet 
 08:33  |  Marketing II 
 08:35  |  Muzikë e huaj 
 09:00  |  Koncept Muzikor 
 09:30  |  Promo
 09:32  |  ARS
 09:55  |  Promo
 09:56  |  Këngë
 10:00  |  Gramafon I (Ars Akustika)
 10:55  |  Marketing III
 11:00  |  Gramafon II
 11:55  |  Promo
 12:00  |  N'ishull
 13:00  |  Muzikë Shqip
 13:30  |  Lajmet 
 13:40  |  Promo 
 13:42  |  Minutat sportiv
 13:45  |  Marketing IV
 13:50  |  Radio Music Hits 
 14:00  |  Program në gjuhën serbe - Vesti
 14:10  |  Muzicki blok sa reklamama
 14:30  |  Tema dana + dopisnici
 15:00  |  Rubrika Svet filma 
 15:15  |  Muzika 
 15:30  |  Emisija Agrar 
 15:45  |  Sport 
 16:00  |  Program në gjuhën turke- Haberler
 16:20  |  Guncel + muhabır+sport (aktuelnostı, dopısnıcı)
 17:00  |  Seyrı Sanat (emısıja o umetnostı ı kulturı)
 17:45  |  Putujemo 
 18:00  |  Program në gjuhën boshnjake - Vijesti
 18:10  |  Muzicki blok
 18:30  |  Tema dana + DOPISNISTVO
 19:00  |  Predstavljamo vam
 19:30  |  Sportske vijesti
 19:40  |  Muzika 
 20:00  |  Program në gjuhën rome - Nevipe
 20:10  |  Izvestaji dopisnika
 20:20  |  Aktuelnosti - Kosovo - Region 
 20:30  |  Intervista e javes 
 20:45  |  Roma info + sport 
 21:00  |  Marketing VI + Promo
 21:05  |  Muzikë shqip
 21:30  |  Lajmet 
 21:40  |  Muzikë 
 22:00  |  Programi i natës -Sportikus I
 22:55  |  Marketing VII + Promo
 23:00  |  Sporitikus II
 00:00  |  World Music
 01:00  |  Radio DJ

E MARTË

 07:00  |  Programi i mëngjesit
 07:30  |  Lajmet 
 07:32  |  Marketing I
 07:35  |  Këngë
 07:40  |  Magazina e mëngjesit
 07:55  |  Këngë
 08:00  |  Magazina me të ftuar
 08:15  |  Këngë
 08:30  |  Lajmet 
 08:33  |  Marketing II 
 08:35  |  Muzikë e huaj 
 09:00  |  Koncept Muzikor 
 09:30  |  Promo
 09:32  |  Për një botë më të mirë
 09:55  |  Promo
 09:56  |  Këngë
 10:00  |  Gramafon I ( Retro Shqip)
 10:55  |  Marketing III
 11:00  |  Gramafon II
 11:55  |  Promo
 12:00  |  N'radio
 13:00  |  Muzikë shqip 
 13:30  |  Lajmet 
 13:40  |  Promo 
 13:41  |  Minutat sportiv
 13:45  |  Marketing IV
 13:50  |  Radio Music Hits 
 14:00  |  Programi në gjuhën serbe - Vesti
 14:10  |  Muzicki blok sa reklamama
 14:30  |  Tema dana + dopisnici
 15:00  |  Emisija Opstinska hronika
 15:30  |  Muzika
 15:45  |  Emisija Minuti za mlade 
 16:00  |  Programi në gjuhën turke- Haberler
 16:20  |  Muzıka
 16:30  |  Guncel + muhabır (aktuelnostı, dopısnıcı)
 17:00  |  Bulusma noktası (emısıja aktuelnim pitanj.)
 17:30  |  Emisija Is Dunyasi (Svet biznisa)
 17:45  |  Muzika
 18:00  |  Programi në gjuhën boshnjake - Vijesti
 18:10  |  Muzicki blok
 18:30  |  Tema dana + dopisnici
 19:00  |  ProKult emisija
 19:30  |  Rubrika iz Medicine 
 19:50  |  Muzika
 20:00  |  Programi në gjuhën rome - Nevipe
 20:10  |  Izvestaji dopisnika
 20:20  |  Aktuelnosti - Kosovo - Region 
 20:30  |  Glas Roma - emisija - ROMANO AVAZO
 21:00  |  Marketing V+Promo
 21:05  |  Muzikë shqip
 21:30  |  Lajmet 
 21:35  |  Ecim nëpër qytete
 22:00  |  Programi i natës I
 22:55  |  Marketing +Promo
 23:00  |  Programi i natës
 00:00  |  Rock& Blues
 01:00  |  Radio DJ

E MËRKURË

 07:00  |  Programi i mëngjesit
 07:30  |  Lajmet 
 07:32  |  Marketing I
 07:35  |  Këngë
 07:40  |  Magazina e mëngjesit
 07:55  |  Këngë
 08:00  |  Magazina me të ftuar
 08:15  |  Këngë
 08:30  |  Lajmet 
 08:32  |  Marketing II 
 08:35  |  Muzikë e huaj 
 09:00  |  Koncept Muzikor 
 09:30  |  Kult
 09:55  |  Promo
 09:56  |  Këngë
 10:00  |  Gramafon I (Hite nëpër Vite)
 10:55  |  Marketing III
 11:00  |  Gramafon I (Tema dhe dlema)
 11:55  |  Promo
 12:00  |  N'radio
 13:00  |  Muzikë shqip 
 13:30  |  Lajmet 
 13:40  |  Promo 
 13:41  |  Minutat sportiv
 13:45  |  Marketing IV
 13:50  |  Radio Music Hits 
 14:00  |  Programi në gjuhën serbe - Vesti
 14:10  |  Muzicki blok sa reklamama
 14:30  |  Tema dana + dopisnici
 15:00  |  Emsija Obrazovano-kulturni magazin
 15:45  |  Rubrika Nauka
 16:00  |  Program në gjuhën turke- Haberler
 16:20  |  Muzıka
 16:30  |  Guncel + muhabır (aktuelnostı, dopısnıcı)
 17:00  |  Emisija Perspektif
 17:30  |  Muzıka
 17:45  |  Medıcına 
 18:00  |  Program në gjuhën boshnjake - Vijesti
 18:10  |  Muzicki blok
 18:30  |  Tema dana + dopisnici
 19:15  |  Svijet Umjetnosti
 19:35  |  Muzika
 20:00  |  Program në gjuhën rome - Nevipe
 20:10  |  Izvestaji dopisnika
 20:20  |  Aktuelnosti - Kosovo - Region 
 20:30  |  Yjet e muzikes rome R
 20:45  |  Pro-Medika
 21:00  |  Marketing B V + Promo
 21:05  |  Muzikë shqip
 21:25  |  Marketing B VI + Promo
 21:30  |  Lajmet 21:30 
 21:35  |  Muzikë 
 22:00  |  Programi i natës-Pilot undeground
 22:55  |  Marketing B VII + Promo
 23:00  |  Pilot undeground
 00:00  |  Top 10
 01:00  |  Radio DJ

E ENJTE

 07:00  |  Programi i mëngjesit
 07:30  |  Lajmet  
 07:32  |  Marketing I
 07:35  |  Këngë
 07:40  |  Magazina e mëngjesit
 07:55  |  Këngë
 08:00  |  Magazina e Mëngjesit me të ftuar
 08:15  |  Këngë
 08:30  |  Lajmet 
 08:33  |  Marketing II 
 08:35  |  Muzikë e huaj 
 09:00  |  Koncept Muzikor 
 09:30  |  Universi letrar
 09:55  |  Promo
 09:56  |  Këngë
 10:00  |  Gramafon !
 10:55  |  Marketing III
 11:00  |  Gramafon II (Tema dhe dilema)
 11:55  |  Promo
 12:00  |  N'radio
 13:00  |  Muzikë shqip 
 13:30  |  Lajmet 13:30 
 13:40  |  Promo 
 13:40  |  Minutat sportiv
 13:45  |  Marketing IV
 13:50  |  Radio Music Hits 
 14:00  |  Program në gjuhën serbe- Vesti
 14:10  |  Muzicki blok sa reklamama
 14:30  |  Tema dana + dopisnici
 15:00  |  Emisija Dogadjaj nedelje 
 15:45  |  Sport
 16:00  |  Programi në gjuhën turke- Haberler
 16:20  |  Muzıka
 16:30  |  Guncel + muhabır (aktuelnostı, dopısnıcı)
 17:00  |  Emisija Politika Duragi
 17:30  |  Knjizevni cas 
 18:00  |  Program në gjuhën bosnjake- Vijesti
 18:10  |  Muzicki blok
 18:30  |  Tema dana + dopisnici
 19:00  |  Emisija Usput Receno - 
 19:45  |  Nauka I tehnologija
 20:00  |  Program në gjuhën rome - Nevipe
 20:10  |  Izvestaji dopisnika
 20:20  |  Aktuelnosti - Kosovo - Region 
 20:30  |  Emis. Mesojme gjuhen standarde rome
 21:00  |  Marketing V + Promo
 21:05  |  Muzikë shqip
 21:25  |  Marketing VI + Promo
 21:30  |  Lajmet 
 21:35  |  Muzikë 
 22:00  |  Programi i natës
 22:55  |  Marketing  VII + Promo
 23:00  |  Programi i natës
 24:00  |  Muzike Jazz
 01:00  |  Radio DJ

E PREMTE

 07:00  |  Programi i mëngjesit
 07:30  |  Lajmet  
 07:33  |  Marketing I
 07:35  |  Këngë
 07:40  |  Magazina e mëngjesit
 07:55  |  Këngë
 08:00  |  Magazina me të ftuar
 08:15  |  Këngë
 08:30  |  Lajmet 
 08:33  |  Marketing II 
 08:35  |  Muzikë e huaj 
 09:00  |  Koncept muzikor
 09:30  |  Edukimi medial
 09:55  |  Promo
 09:56  |  Këngë
 10:00  |  Gramafon I
 10:55  |  Marketing III
 11:00  |  Gramafon II (Teknologji)
 11:55  |  Promo
 12:00  |  N'radio
 13:00  |  Muzikë shqip
 13:30  |  Lajmet 
 13:40  |  Minutat sportiv
 13:45  |  Marketing IV
 13:50  |  Radio Music Hits 
 14:00  |  Programi në gjuhën serbe - Vesti
 14:10  |  Muzicki blok sa reklamama
 14:30  |  Tema dana + dopisnici
 15:00  |  Emisija Medicina
 15:30  |  Stav gradjana 
 15:45  |  Muzika
 16:00  |  Program në gjuhën turke- Haberler
 16:20  |  Muzıka
 16:30  |  Guncel & muhabır 
 17:00  |  Muzika
 17:30  |  Muzik Arsivmiz
 18:00  |  Programi në gjuhën boshnjake - Vijesti
 18:10  |  Muzicki blok
 18:30  |  Tema dana + dopisnici
 19:00  |  Iz ugla dopisnika
 19:30  |  Sevdah
 18:50  |  Muzika
 20:00  |  Programi në gjuhën rome- Nevipe
 20:10  |  Izvestaji dopisnika
 20:20  |  Aktuelnosti - Kosovo, Srbija, Svet
 20:30  |  Roma ani Evropa
 21:00  |  Marketing V + Promo
 21:05  |  Muzikë shqipe
 21:25  |  Marketing VI + Promo
 21:30  |  Lajmet 
 21:35  |  Ecim nëpër qytete R
 22:00  |  Programi i natës
 22:55  |  Marketing VII= Promo
 23:00  |  Programi I natës
 12:00  |  N'ishull R
 01:00  |  Radio DJ

E SHTUNË

 08:00  |  Programi i mëngjesit
 08:15  |  Ku për vikend
 08:30  |  Lajmet
 08:35  |  Marketing I
 08:37  |  Muzikë shqip
 09:30  |  Lajmet
 09:35  |  Marketing II
 09:37  |  Koncept muzikor
 10:00  |  Menuet (Muzika klasike)
 10:55  |  Marketing III
 11:00  |  Retro Shqip
 11:30  |  Promo
 11:32  |  Ars Akustika
 12:00  |  Promo
 12:05  |  Muzikë e huaj
 12:30  |  Top Shqip
 13:30  |  Marketing IV 
 13:33  |  Promo
 13:35  |  Muzikë 
 14:00  |  Programi në gjuhën serbe -Prilozi dopisnika i price 
 14:30  |  Reportazza nedelje 
 14:45  |  Muzika
 15:00  |  Shoëbiz 
 15:30  |  Narodna muzika 
 16:00  |  Program në gjuhën turke- Aktuelnosti
 16:30  |  Bulusma noktası R
 17:00  |  Muzıka + klasicna
 17:30  |  Svet filma
 18:00  |  Programi në gjuhnë boshnjake - Teme I dopisnici 
 18:30  |  PROKULT - repriza
 19:30  |  Muzika 
 19:15  |  Iz ugla dopisnika R
 19:30  |  Muzika
 20:00  |  Programi në gjuhën rome- Aktualitet
 20:30  |  Yjet e muzikes rome
 20:50  |  Decija emisija 
 21:00  |  Marketing V + Promo
 21:02  |  Muzikë shqipe
 21:32  |  Promo
 21:33  |  Marketing VI + Promo
 21:35  |  Muzikë 
 22:00  |  Programi i natës-Ora 22:00 I 
 22:55  |  Marketing VII + Promo
 23:00  |  Ora 22:00 II
 12:00  |  Rock Forever
 01:00  |  Radio DJ

E DIEL

 08:00  |  Programi i mëngjesit
 08:15  |  Sirtari  i kujtimeve
 08:30  |  Lajmet
 08:35  |  Marketing I
 08:37  |  Muzikë shqip
 09:00  |  Koncept muziko
 09:30  |  Lajmet
 09:35  |  Hite nëpër Vite
 10:00  |  Muzikë e huaj
 10:30  |  7 Ditë në Javë
 11:30  |  Muzikë e huaj
 12:00  |  Top 10
 13:00  |  Muzikë e huaj
 13:50  |  Promo 
 13:52  |  Marketing III 
 13:05  |  Radio Music Hits 
 14:00  |  Programi në gjuhën serbe -Prilozi dopisnika i price 
 14:30  |  Repriza Opsstinska hronika
 15:00  |  Minuti za mlade R
 15:30  |  Predstavljamo vam
 15:45  |  Muzika
 16:00  |  Programi në gjuhën turke- Aktuel
 16:30  |  Deciji Kutak 
 17:00  |  Perspektif
 17:30  |  Knjizevni cas R
 18:00  |  Programi në gjuhën boshnjake- Teme I dopisnici 
 18:30  |  Usput recceno
 19:15  |  Rubrika - predstavljamo vam 
 19:30  |  Sevdah 
 20:00  |  Programi në gjuhën rome - Aktuel& 
 20:15  |  Intervju nedelje R
 20:30  |  Romski glas - repriza - 
 21:00  |  Marketing IV
 21:02  |  Muzikë Shqip
 21:32  |  Promo
 21:33  |  Marketing VI
 21:35  |  7 Ditë në Javë R
 22:30  |  Programi i natës-
 22:55  |  Marketing B VII 
 23:00  |  Program I natës
 01:00  |  Radio DJ