Thatësia që e ka përfshirë vendin tonë muajt e fundit ka ndikuar që niveli i ujit në liqenin e Perlepnicës, prej nga furnizohen rreth 65 për qind të qytetarëve të Gjilanit, të bjerë 11 metra nën nivelin maksimal.

Vazhdo leximin