Në Qendrat e Kompetencës në Kosovë, nxënësit aftësohen nëpërmjet mësimit dual për tregun e punës.

Vazhdo leximin