Skema programore

Skema programore

E HËNË

06:59  |  Himni
07:00  |  Mirëmëngjesi Kosovë
08:00  |  LAJME
08:05  |  Mirëmëngjesi Kosovë
09:00  |  LAJME
09:05  |  Mirëmëngjesi Kosovë
09:30  |  Aktual
10:25  |  Promo
10:30  |  Aventurat tona R
11:00  |  LAJME
11:15  |  Arena sportive R
12:55  |  Promo/marketing
13:00  |  LAJME
13:30  |  Voyage R
14:58  |  Promo
15:00  |  LAJME
15:20  |  Nedelnji Kolaz
16:00  |  Haber
16:15  |  Vijesti
16:30  |  Nevipe
16:45  |  Vesti
16:59  |  Marketing
17:00  |  Info Plus /Lajmet
17:58  |  Promo
18:00  |  Pasdite në RTK
19:15  |  Promo /marketing
19:30  |  Edicioni qendror i lajmeve
20:00  |  Marketing
20:05  |  SPORTK
20:20  |  Telekino
20:55  |  Promo /marketing
21:00  |  Arkivi
22:00  |  Ekonomiks
22:30  |  Lajmet e fundit
23:30  |  Promo/marketing 
23:35  |  Film artistik 
01:30  |  Bllok muzikor 
02:00  |  Film artistik 
03:30  |  Telekino R 
04:05  |  Arkivi  R 
05:05  |  Nedelnji Kolaz R
05:50  |  Videoklipe
06:20  |  Ekonomiks  R
06:50  |  Promo / videoklipe

E MARTË

06:59  |  Himni
07:00  |  Mirëmëngjesi Kosovë
08:00  |  LAJME
08:05  |  Mirëmëngjesi Kosovë
09:00  |  LAJME
09:05  |  Mirëmëngjesi Kosovë
09:30  |  Aktual
10:25  |  Promo
10:30  |  Kutia Magjike  R
11:00  |  LAJME
11:15  |  Ekonomiks R
11:45  |  Videoklipe
12:00  |  Arkivi R
12:58  |  Promo/marketing
13:00  |  LAJME
13:30  |  Telekino R
14:05  |  Promo
14:10  |  Evropa në fokus DW
14:45  |  Promo / videoklipe 
15:00  |  LAJME
15:20  |  Mozaik
16:00  |  Haber
16:15  |  Vijesti
16:30  |  Nevipe
16:45  |  Vesti
16:59  |  Marketing 
17:00  |  Info Plus / Lajme
17:58  |  Promo
18:00  |  Pasdite në RTK
19:15  |  Promo/marketing
19:30  |  Edicioni qendror i lajmeve
20:00  |  Marketing 
20:05  |  SPORTK
20:20  |  RTK Prime
21:55  |  Promo/marketing
22:00  |  Zona e parlamentit
22:30  |  Lajmet e fundit
23:30  |  Promo/marketing
23:35  |  Film artistik
01:30  |  Bllok muzikor
02:00  |  Film artistik
03:30  |  Programi i pasdites /Imazh R
04:45  |  Mozaik R
05:25  |  Dokumentar i huaj
06:25  |  Zona e parlamentit R

E MËRKURË

06:59  |  Himni
07:00  |  Mirëmëngjesi Kosovë
08:00  |  LAJME
08:05  |  Mirëmëngjesi Kosovë
09:00  |  LAJME
09:05  |  Mirëmëngjesi Kosovë
09:30  |  Aktual
10:25  |  Promo
10:30  |  Muzikë për fëmijë
11:00  |  LAJME
11:15  |  RTK Prime R
12:45  |  Videoklipe
13:00  |  LAJME
13:30  |  Medika R
14:00  |  Në vëzhgim R
14:30  |  Kriter R
15:00  |  LAJME
15:15  |  Program i komuniteteve për fëmijë 
16:00  |  Haber
16:15  |  Vijesti
16:30  |  Nevipe
16:45  |  Vesti
17:00  |  Info Plus /Lajmet
17:58  |  Promo 
18:00  |  Programi i pasdites / Imazh
19:15  |  Promo /marketing
19:30  |  Edicioni qendror i lajmeve
20:00  |  Marketing 
20:05  |  SPORTK
20:20  |  RTK Prime
21:55  |  Promo /marketing
22:00  |  Autokton
22:30  |  Lajmet e fundit
23:30  |  Promo / marketing
23:35  |  Film artistik 
01:30  |  Bllok muzikor
02:00  |  Film artistik 
03:30  |  Programi i pasdites/Imazh
04:45  |  Jekhipe R
05:25  |  RTK Prime R

E ENJTE

06:59  |  Himni
07:00  |  Mirëmëngjesi Kosovë
08:00  |  LAJME
08:05  |  Mirëmëngjesi Kosovë
09:00  |  LAJME
09:05  |  Mirëmëngjesi Kosovë
09:30  |  Aktual
10:25  |  Promo
10:30  |  Tingujt magjikë R
11:00  |  LAJME
11:15  |  RTK Prime R
12:50  |  Videoklipe
13:00  |  LAJME
13:30  |  Autokton R
14:00  |  Dokumentar i huaj
15:00  |  LAJME 
15:15  |  Svetlo Gore
16:00  |  Haber
16:15  |  Vijesti
16:30  |  Nevipe
16:45  |  Vesti
16:59  |  Marketing 
17:00  |  Info Plus / LAJME
17:58  |  Promo
18:00  |  Pasdite në RTK
19:15  |  Promo / marketing
19:30  |  Edicioni qendror i lajmeve
20:00  |  Marketing 
20:05  |  SPORTK
20:20  |  RTK Prime
21:50  |  Dokumentar i RTK-së
22:30  |  Lajmet e fundit
23:30  |  Promo / marketing
23:35  |  Film artistik 
01:30  |  Bllok muzikor
02:00  |  Film artistik 
03:30  |  Programi  pasdites /Imazh R
04:45  |  Svetlo Gore R
05:30  |  RTK Prime R

E PREMTE

06:59  |  Himni
07:00  |  Mirëmëngjesi Kosovë
08:00  |  LAJME
08:05  |  Mirëmëngjesi Kosovë
09:00  |  LAJME
09:05  |  Mirëmëngjesi Kosovë
09:30  |  Aktual
10:25  |  Promo
10:30  |  Muzikë për fëmijë
11:00  |  LAJME
11:15  |  RTK Prime R
12:45  |  Videoklipe
12:58  |  Promo
13:00  |  LAJME
13:30  |  Motor Show DW
14:15  |  Dokumentar i RTK-së R
15:00  |  LAJME
15:20  |  Mostovi
16:00  |  Haber
16:15  |  Vijesti
16:30  |  Nevipe
16:45  |  Vesti
16:59  |  Marketing 
17:00  |  Info Plus / Lajmet
17:58  |  Promo
18:00  |  Pasdite në RTK
19:15  |  Promo / marketing
19:30  |  Edicioni qendror informativ
20:00  |  Marketing 
20:05  |  SPORTK
20:20  |  Udhëve 
21:00  |  Divers
22:25  |  Promo / marketing
22:30  |  Lajmet e fundit
23:35  |  Film artistik 
01:30  |  Bllok muzikor
02:00  |  Film artistik 
03:30  |  Programi  pasdites /Imazh
04:45  |  Udhëve R5:25  |  Divers R

E SHTUNË

07:59  |  Himni
08:00  |  LAJME
08:05  |  Mirëmëngjesi Kosovë
09:00  |  LAJME
09:05  |  Mirëmëngjesi Kosovë
09:30  |  Aventurat tona
10:00  |  Dy ditë (Takim në fundjavë)
11:00  |  LAJME
11:15  |  Tingujt magjikë
11:35  |  Divers R
12:55  |  Promo / marketing
13:00  |  LAJME
13:15  |  TOKA 
13:40  |  Ora Egjiptiane 
14:00  |  Jekhipe
14:40  |  Zëri i Ashkalinjve
15:00  |  LAJME
15:10  |  Qyteti i Librave 
15:40  |  Reportazh muzikor
16:00  |  Kriter
16:30  |  RTK Hits
17:00  |  LAJME
17:15  |  Kryeqyteti
17:45  |  Videoklipe
18:00  |  Personazh
18:30  |  Edukata seksuale
19:00  |  Bota e egër
19:30  |  Edicioni qendror informativ
20:00  |  Marketing 
20:05  |  Në vëzhgim
21:00  |  N`Za
22:30  |  Art Tema
23:00  |  LAJME
23:10  |  Film artistik 
01:00  |  Personazh R
01:30  |  Film artistik 
03:30  |  Bllok muzikor
03:45  |  Art Tema R
04:15  |  Kryeqyteti R
04:45  |  Ora Egjiptiane R
05:15  |  Zëri i Ashkalinjve R
05:45  |  N`Za R
07:15  |  TOKA ®

E DIEL

07:59  |  Himni
08:00  |  LAJME
08:05  |  Mirëmëngjesi Kosovë
09:00  |  LAJME
09:05  |  Mirëmëngjesi Kosovë
09:30  |  Kutia magjike
10:00  |  Dy ditë
11:00  |  LAJME
11:15  |  Festivali i këngës për fëmijë
12:00  |  Bota e egër R
12:30  |  Art Tema R
12:58  |  Promo / marketing
13:00  |  LAJME
13:15  |  N`Za R
14:45  |  Videoklipe
15:00  |  LAJME
15:15  |  Ballkan
15:40  |  Nëpër komuna
16:10  |  Emision për teknologji
16:30  |  Medika
16:59  |  Marketing 
17:00  |  LAJME
17:15  |  Emision "SENSE" 
18:15  |  Promo / marketing
18:20  |  PORTA (Emision për familjen dhe shoqërinë)
19:15  |  Promo / marketing
19:30  |  Edicioni qendror informativ
20:00  |  Marketing 
20:05  |  Voyage
21:30  |  Arena Sportive (pjesa 1)
23:00  |  LAJME
23:10  |  Arena Sportive (pjesa 2)
23:40  |  Film artistik 
01:30  |  Bllok muzikor
02:00  |  Film artistik 
04:00  |  Medika R
04:30  |  PORTA (Emision për familjen dhe shoqërinë)
05:30  |  Voyage R

E HËNË

08:00  |  Programi i mëngjesit
08:05  |  LAJME RTK 2
08:10  |  Programi i mëngjesit
09:00  |  DITARI 1 RTK 2
09:25  |  Programi i mëngjesit 
10:00  |  Mozaik 
10:45  |  Kulturni mozaik 
11:15  |  Produkcion i jashtëm (DW)
11:30  |  Nedeljni presek 
12:00  |  VESTI RTK 2
12:10  |  Trajanje 
12:40  |  Program muzikor
13:00  |  Lajme ne shqip
13:30  |  Nedeljom zajedno 
14:58  |  Promo
15:00  |  VESTI RTK 2
15:10  |  Tragom predaka 
16:00  |  VESTI, program zajednica (TUR)
16:15  |  VESTI, program zajednica (BOS)
16:30  |  VESTI, program zajednica (ROM)
16:45  |  Promo
16:55  |  Pet do Pet 
17:00  |  Programi i pasdites
18:00  |  Koraci
18:30  |  Program muzikor
18:50  |  Promo /marketing
19:00  |  DNEVNIK 2 RTK 2
19:30  |  Pet do Pet 
19:35  |  Program muzikor
19:55  |  Promo
20:00  |  Program kulturor artistik
21:00  |  Mostovi, program në gjuhën boshnjake 
21:45  |  Program muzikor
21:55  |  Promo
22:00  |  DNEVNIK 3 RTK 2
22:30  |  Pet do Pet 
22:35  |  Serial
23:30  |  Programi i pasdites
00:30  |  Programi i mëngjesit, R 
02:30  |  Produkcioni i jashtëm (DW)
03:00  |  Program muzikor
03:30  |  Program dokumentar
04:00  |  Program muzikor
05:00  |  Produkcioni i jashtëm (TV Liberty RSE)
05:30  |  Program dokumentar në gjuhën malazeze
07:00  |  Program muzikor

E MARTË

08:00  |  Programi i mëngjesit
08:05  |  LAJME RTK 2
08:10  |  Programi i mëngjesit
09:00  |  DITARI 1 RTK 2
09:25  |  Programi i mëngjesit 
10:00  |  Mostovi, program në gjuhën boshnjake
10:45  |  Program muzikor
11:00  |  Produkcioni i jashtëm (VOA Në gjuhën serbe)
11:15  |  Program dokumentar
12:00  |  LAJME RTK 2
12:10  |  Program muzikor
12:50  |  Promo
13:00  |  Lajme ne shqip
13:30  |  Prodhimi i jashtëm (VOA në boshnjakisht)
13:45  |  Intermezzo muzikore
14:00  |  Selo u venama 
14:40  |  Majstor i šegrt
15:00  |  LAJME
15:10  |  Zdravi bili 
16:00  |  VESTI, program zajednica (TUR)
16:15  |  VESTI, program zajednica (BOS)
16:30  |  VESTI, program zajednica (ROM)
16:45  |  Promo
16:55  |  Pet do Pet 
17:00  |  Popodne 
18:00  |  Prodhim i jashtem (TV Liberty RSE)
18:30  |  Sportak
18:55  |  Promo /marketing
19:00  |  DNEVNIK 2 RTK 2
19:30  |  Pet do Pet 
19:35  |  Program muzikor
19:55  |  Promo
20:00  |  Roditelj u praksi 
20:30  |  Srdačno iz...  
21:00  |  Nedeljni kolaž 
21:45  |  Muzika/Promo
22:00  |  DNEVNIK 3 RTK 2
22:30  |  Pet do Pet 
22:35  |  Serial 
23:30  |  Popodne 
00:30  |  Programi i mëngjesit 
02:30  |  Produkcioni i jashtëm (RSE)
03:00  |  SPORTAK  
03:30  |  Program dokumentar
04:00  |  Program muzikor
05:00  |  Produkcioni i jashtëm (DW)
05:30  |  Zdravi bili
06:10  |  Program muzikor
07:00  |  Zapisi sa izvora 
07:40  |  Intermezzo muzikore

E MËRKURË

08:00  |  Programi i mëngjesit
08:05  |  LAJME RTK 2
08:10  |  Programi i mëngjesit
09:00  |  DITARI 1 RTK 2
09:25  |  Programi i mëngjesit 
10:00  |  Programi per femije
10:45  |  Program muzikor
11:00  |  Produkcioni i jashtem (VOA ne gjuhen serbe)
11:15  |  Mozaik program ne gjuhen e komuniteteve (TUR)
12:00  |  VESTI RTK 2
12:10  |  Sportak  
12:35  |  Promo/Muzički intermeco
13:00  |  Lajme ne gjuhen shqipe
13:30  |  Produkcioni i jashtem (VOA ne gjuhen boshnjake)
13:45  |  Intermezzo muzikore
14:00  |  Koraci
14:30  |  Kulturni mozaik 
15:00  |  LAJME
15:10  |  Da se žene pitaju 
15:40  |  Intermeco muzikore
15:55  |  Promo
16:00  |  VESTI, program zajednica (TUR)
16:15  |  VESTI, program zajednica (BOS)
16:30  |  VESTI, program zajednica (ROM)
16:45  |  Promo
16:55  |  Pet do Pet 
17:00  |  Popodne 
18:00  |  Jekhipe, Programi ne gjuhen rome
18:45  |  Intermeco muzikore
18:50  |  Promo /marketing
19:00  |  DNEVNIK 2 RTK 2
19:30  |  Pet do Pet 
19:35  |  Program muzikor
19:55  |  Promo
20:00  |  Poglavlje
20:55  |  Promo  
21:00  |  Zapisi sa izvora 
21:45  |  Muzike/Promo
22:00  |  DNEVNIK 3 RTK 2
22:30  |  Pet do Pet 
22:35  |  Serial
23:30  |  Popodne 
00:30  |  Jutarnji program 
02:30  |  Programi dokumentar
03:30  |  Jekhipe, Programi ne gjuhen rome
04:15  |  Dokumentarni program 
04:45  |  Program muzikor
05:45  |  Produkcion i jashtem (DW)
06:15  |  Poglavlje
07:05  |  Program muzikor
07:55  |  Intermeco muzikore 

E ENJTE

08:00  |  Programi i mëngjesit
08:05  |  LAJME RTK 2
08:10  |  Programi i mëngjesit
09:00  |  DITARI 1 RTK 2
09:25  |  Programi i mëngjesit 
10:00  |  Transmetimi e seancës së Kuvendit të Kosovës
15:55  |  Promo
16:00  |  VESTI, program zajednica (TUR)
16:15  |  VESTI, program zajednica (BOS)
16:30  |  VESTI, program zajednica (ROM)
16:45  |  Promo
16:55  |  Pet do Pet 
17:00  |  Transmetimi e seancës së Kuvendit të Kosovës, vazhdimi
18:50  |  Promo /marketing
19:00  |  DNEVNIK 2 RTK 2
19:30  |  Pet do Pet 
19:35  |  Program muzikor
19:55  |  Promo
20:00  |  Razgovor 
20:45  |  Audienca: Për të gjitha moshat
21:00  |  Trajanje
21:45  |  Muzika/Promo
22:00  |  DNEVNIK 3 RTK 2
22:30  |  Pet do Pet 
22:35  |  Serial
23:30  |  Popodne 
00:30  |  Jutarnji program 
02:30  |  Program dokumentar 
03:30  |  Nedeljni kolaž
04:15  |  Dokumentarni program 
04:45  |  Program muzikor
05:45  |  Produkcioni i jashtem (DW)
06:15  |  Razgovor 
07:10  |  Program muzikor

E PREMTE

08:00  |  Programi i mëngjesit
08:05  |  LAJME RTK 2
08:10  |  Programi i mëngjesit
09:00  |  DITARI 1 RTK 2
09:25  |  Programi i mëngjesit 
10:00  |  Svetlo Gore 
10:15  |  ZËRI I ASHKALINJVE
10:30  |  ORA EGJIPTIANE
10:45  |  Intermeco 
11:00  |  Produkcion i jashtem (VOA ne gjuhen serbe)
11:15  |  Muzički program 
12:00  |  VESTI RTK 2
12:10  |  Roditelj u praksi  
12:40  |  Promo/Muzički intermeco
13:00  |  Lajme ne gjuhen shqipe
13:30  |  Produkcion i jashtem (VOA ne gjuhen boshnjake)
13:45  |  Intermeco 
14:00  |  Kesif, PROGRAM NË GJUHËT E KOMUNITETEVE (TUR)
14:30  |  Produkcion i jashtem (RSE) 
15:00  |  VESTI
15:10  |  Razgovor 
15:55  |  Promo
16:00  |  VESTI, program zajednica (TUR)
16:15  |  VESTI, program zajednica (BOS)
16:30  |  VESTI, program zajednica (ROM)
16:45  |  Promo
16:55  |  Pet do Pet 
17:00  |  Popodne 
18:00  |  Crnogorski mozaik, PROGRAM NË GJUHËT E KOMUNITETEVE
18:50  |  Promo /marketing
19:00  |  DNEVNIK 2 RTK 2
19:30  |  Pet do Pet 
19:35  |  Program muzikor
19:55  |  Promo
20:00  |  Majstor i šegrt 
20:30  |  Program muzikor
21:00  |  Produkcion i jashtem (DW) 
21:45  |  Muzika/Promo
22:00  |  DNEVNIK 3 RTK 2
22:30  |  Pet do Pet 
22:35  |  Serial 
23:30  |  Popodne 
00:30  |  Jutarnji program 
02:30  |  Program dokumentar
03:30  |  Crnogorski mozaik, PROGRAM NË GJUHËT E KOMUNITETEVE
04:20  |  Program dokumentar
04:45  |  Program muzikor
05:45  |  Produkcioni I jashtem (DW)
06:15  |  Majstor i šegrt 
06:45  |  Program muzikor

E SHTUNË

08:00  |  Programi i mëngjesit
08:05  |  LAJME RTK 2
08:10  |  Programi i mëngjesit
09:00  |  DITARI 1 RTK 2
09:25  |  Programi i mëngjesit 
10:00  |  Crnogorski mozaik,PROGRAM NË GJUHËT E KOMUNITETEVE
10:50  |  Promo
11:00  |  Produkcion i jashtem (VOA ne gjuhen serbe)
11:15  |  Program I femijeve
12:00  |  VESTI RTK 2
12:10  |  PROGRAM NË GJUHËT E KOMUNITETEVE (CG)
13:00  |  Lajme ne gjuhen shqipe 
13:30  |  Produkcion I jashtem (VOA ne gjuhen boshnjake)
13:45  |  Intermeco muzikore 
14:00  |  Da se žene pitaju 
14:30  |  Produkcion i jashtem (RSE) 
15:00  |  VESTI
15:10  |  Zdravi bili  
15:55  |  Promo
16:00  |  Program muzikor
16:45  |  Promo
16:55  |  Pet do Pet 
17:00  |  Popodne 
18:00  |  Selo u venama
18:50  |  Promo /marketing
19:00  |  DNEVNIK 2 RTK 2
19:30  |  Pet do Pet 
19:35  |  Muzički program 
19:55  |  Promo, Intermeco
20:10  |  U Fokusu
20:40  |  Muzički program 
21:00  |  Da se žene pitaju 
21:30  |  Muzika/Promo
22:00  |  DNEVNIK 3 RTK 2
22:30  |  Pet do Pet 
22:35  |  Film  
00:00  |  Popodne 
01:00  |  Jutarnji program 
03:00  |  Dokumentarni program 
04:00  |  Crnogorski mozaik, program zajednica
04:50  |  Dokumentarni program 
05:15  |  Muzički program 
06:15  |  Selo u venama
07:00  |  Srdačno iz...
07:30  |  Muzički program

E DIEL

08:00  |  Selo u venama  
08:50  |  Intermeco 
09:00  |  Dokumentarni 
10:00  |  Dečiji program 
11:00  |  Muzički program 
12:00  |  VESTI RTK 2
12:10  |  Trajanje 
13:00  |  Lajme ne gjuhen shqipe 
13:30  |  Muzički program 
14:00  |  Zapisi sa izvora 
14:45  |  Promo
15:00  |  VESTI
15:10  |  Muzički program 
15:30  |  Nedeljom zajedno
17:00  |  Spoljna produkcija (Domaća produkcija)
18:00  |  Kulturni mozaik 
18:30  |  Dečiji program 
18:50  |  Promo
19:00  |  DNEVNIK 2 RTK 2
19:30  |  Muzički program 
19:50  |  Promo, Intermeco
20:00  |  Tragom predaka
20:40  |  Muzički program 
21:00  |  Nedeljni presek 
21:30  |  Spoljna produkcija (DW)
22:00  |  DNEVNIK 3 RTK 2
22:30  |  Film
00:00  |  Kulturni mozaik 
00:30  |  Svetlo Gore, program zajednica 
00:45  |  Srdačno iz...
01:15  |  MostoviPROGRAM NË GJUHËT E KOMUNITETEVE
02:00  |  Muzički program 
03:00  |  Zëri I Ashkalive
03:15  |  Ora Egjiptiane 
03:30  |  Jekhipe, PROGRAM NË GJUHËT E KOMUNITETEVE
04:15  |  Muzički program 
05:15  |  Selo u venama  
06:05  |  Majstor i šegrt 
06:35  |  Muzički program

SKEMA PROGRAMORE NË RADIO KOSOVA

E HËNË

06:00  |  LAJME
06:05  |  Mirëmëngjesi Kosovë
07:00  |  LAJME
07:05  |  Marketing 1
08:00  |  Edicioni I mëngjesit
08:10  |  Metropol
09:00  |  LAJME
09:05  |  Metropol
10:00  |  LAJME
10:05  |  On AIR
11:00  |  LAJME
11:05  |  Marketing 2
11:15  |  Simbol 
12:00  |  Edicioni i mesditës
12:20  |  Pentagram
13:00  |  LAJME
13:05  |  3 D  
14:00  |  LAJME
14:05  |  N'stacion + Marketing 3
15:00  |  Fokus-Sportiv
16:00  |  Edicioni qendror 
16:15  |  Bota në RTK-Radio
16:20  |  Sporti në RTK-Radio
16:30  |  Fol shlirë 
18:00  |  LAJME
18:05  |  Zona e tinejxherëve
19:00  |  LAJME
19:05  |  Muzikë dhe Marketing 4
19:30  |  Edicioni qendror
20:00  |  Radio përralla + Marketing 5
20:15  |  Identitet muzikor
21:00  |  LAJME
21:05  |  Për një botë më të mirë
21:50  |  Muzikë dhe Marketing 6
22:00  |  Edicioni i mbrëmjes
22:10  |  Pa protokol
23:00  |  LAJME
23:05  |  Profesion
00:00  |  Edicioni I mesnatës
00:10  |  Marketing 7
00:20  |  N`ishull
01:00  |  Muzikë 

E MARTË

05:00  |  Ju zgjojmë më muzikë
05:59  |  Himni
06:00  |  LAJME
06:05  |  Mirëmëngjesi Kosovë
07:00  |  LAJME
07:05  |  Marketing 1
08:00  |  Edicioni I mëngjesit
08:10  |  Metropol
09:00  |  LAJME
09:05  |  Metropol
10:00  |  LAJME
10:05  |  On AIR
11:00  |  LAJME
11:05  |  Marketing 2
11:15  |  Live nga Prishtina
12:00  |  Edicioni I mesditës
12:20  |  Pentagram
13:00  |  LAJME
13:05  |  3 D  
14:00  |  LAJME
14:05  |  N'stacion+Marketing 3
15:00  |  Fokus
16:00  |  Edicioni qendror
16:15  |  Bota në RTK-Radio
16:20  |  Sporti në RTK-Radio
16:30  |  Fol shlirë 
18:00  |  LAJME
18:05  |  Programi për fëmijë
19:00  |  LAJME
19:05  |  Muzikë dhe Marketing 4
19:30  |  Edicioni qendror
20:00  |  Radio përralla + Marketing 5
20:15  |  Identitet muzikor
21:00  |  LAJME
21:05  |  Program muzikor
21:50  |  Muzikë dhe Marketing 6
22:00  |  Edicioni I mbrëmjes
22:10  |  E vjetër dhe e re 
23:00  |  LAJME
23:05  |  Pertej profesionit
00:00  |  Edicioni I mesnatës
00:10  |  Marketing 7
00:20  |  Programi I natës 
01:00  |  Muzikë 

E MËRKURË

05:00  |  Ju zgjojmë më muzikë
05:59  |  Himni
06:00  |  LAJME
06:05  |  Mirëmëngjesi Kosovë
07:00  |  LAJME
07:05  |  Marketing 1
08:00  |  Edicioni I mëngjesit
08:10  |  Metropol
09:00  |  LAJME
09:05  |  Metropol
10:00  |  LAJME
10:05  |  On AIR
11:00  |  LAJME
11:05  |  Marketing 2
11:15  |  Live nga Prishtina
12:00  |  Edicioni I mesditës
12:20  |  Pentagram
13:00  |  LAJME
13:05  |  3 D  
14:00  |  LAJME
14:05  |  N'stacion +Marketing 3
15:00  |  Fokus
16:00  |  Edicioni qendror 
16:15  |  Bota në RTK-Radio
16:20  |  Sporti në RTK-Radio
16:30  |  Fol shlirë
18:00  |  LAJME
18:05  |  Emision për fëmijë
19:00  |  LAJME
19:05  |  Muzikë dhe Marketing 4
19:30  |  Edicioni qendror 
20:00  |  Radio përralla + Marketing 5
20:15  |  Identitet muzikor
21:00  |  LAJME
21:05  |  Jazz muzika
21:50  |  Muzikë dhe Marketing 6
22:00  |  Edicioni I mbrëmjes
22:10  |  Pa protokol
23:00  |  LAJME
23:05  |  Z-muzikë
00:00  |  Edicioni I mesnatës
00:10  |  Marketing 7
00:20  |  Z-muzikë
01:00  |  Muzikë 

E ENJTE

05:00  |  Ju zgjojmë më muzikë
05:59  |  Himni
06:00  |  LAJME
06:05  |  Mirëmëngjesi Kosovë
07:00  |  LAJME
07:05  |  Marketing 1
08:00  |  Edicioni I mëngjesit
08:10  |  Metropol
09:00  |  LAJME
09:05  |  Metropol
10:00  |  LAJME
10:05  |  On AIR
11:00  |  LAJME
11:05  |  Marketing 2
11:15  |  Live nga Prishtina
12:00  |  Edicioni I mesditës
12:20  |  Pentagram
13:00  |  LAJME
13:05  |  3 D  
14:00  |  LAJME
14:05  |  N'stacion + Marketing 3
15:00  |  Muzikë 
16:00  |  Edicioni qendror 
16:15  |  Bota në RTK-Radio
16:20  |  Sporti në RTK-Radio
16:30  |  Pa kufij
17:30  |  Spektri kulturor
18:00  |  LAJME
18:05  |  Programi për fëmijë
19:00  |  LAJME
19:05  |  Muzikë dhe Marketing 4
19:30  |  Edicioni qendror 
20:00  |  Radio përralla + Marketing 5
20:15  |  Identitet muzikor
21:00  |  LAJME
21:05  |  Menuet
21:50  |  Muzikë dhe Marketing 6
22:00  |  Edicioni I mbrëmjes
22:10  |  E vjetër dhe e re 
23:00  |  LAJME
23:05  |  Feniks
00:00  |  Edicioni I mesnatës
00:10  |  Marketing 7
00:20  |  Programi I natës 
01:00  |  Muzikë   

E PREMTE

05:00  |  Ju zgjojmë më muzikë
05:59  |  Himni
06:00  |  LAJME
06:05  |  Mirëmëngjesi Kosovë
07:00  |  LAJME
07:05  |  Marketing 1
08:00  |  Edicioni I mëngjesit
08:10  |  Metropol
09:00  |  LAJME
09:05  |  Metropol
10:00  |  LAJME
10:05  |  On AIR
11:00  |  LAJME
11:05  |  Marketing 2
11:15  |  Live nga Prishtina
12:00  |  Edicioni I mesditës
12:20  |  Pentagram
13:00  |  LAJME
13:05  |  3 D  
14:00  |  LAJME
14:05  |  N'stacion + Marketing 3
15:00  |  Dokumentar-Reportazh
16:00  |  Edicioni qendror 
16:15  |  Bota në RTK-Radio
16:20  |  Sporti në RTK-Radio
16:30  |  Fol shlirë 
18:00  |  LAJME
18:05  |  Programi për fëmijë
19:00  |  LAJME
19:05  |  Muzikë dhe Marketing 4
19:30  |  Edicioni qendror 
20:00  |  Radio përralla + Marketing 5
20:15  |  Identitet muzikor
21:00  |  LAJME
21:05  |  Libri
21:50  |  Muzikë dhe Marketing 6
22:00  |  Edicioni I mbrëmjes
22:10  |  E vjetër dhe e re 
23:00  |  LAJME
23:05  |  Mozaik Nate
00:00  |  Edicioni I mesnatës
00:10  |  Marketing 7
00:20  |  Mozaik Nate
01:00  |  Portat e natës 
04:00  |  Muzikë   

E SHTUNË

06:59  |  Himni
07:00  |  LAJME
07:10  |  Mirëmëngjesi Kosovë
08:00  |  LAJME
08:05  |  Marketing 1
09:00  |  LAJME
09:05  |  Fshati 
10:00  |  LAJME
10:05  |  Folklor
11:00  |  LAJME
11:05  |  Muzikë dhe Marketing 2
11:30  |  Top shqip
12:00  |  LAJME
12:05  |  Top shqip
13:00  |  LAJME
13:05  |  Marketing 3
13:10  |  Mozaiku argëtues sportiv
14:00  |  LAJME
14:05  |  Mozaiku argëtues sportiv
15:00  |  LAJME
15:05  |  Mozaiku argëtues sportiv
16:00  |  Edicioni qendror
16:15  |  Muzikë dhe Marketing 4
17:00  |  Muzikë dhe Marketing 5
18:00  |  LAJME
18:15  |  Shëndetësia
19:00  |  LAJME
19:05  |  Roku
19:30  |  Edicioni qendror
20:00  |  Muzikë dhe Marketing 6
20:15  |  Art Studio
21:00  |  LAJME
21:05  |  Radio Drama
22:00  |  Edicioni I mbrëmjes
22:10  |  Perlat e muzikës
23:00  |  LAJME
23:05  |  Programi muzikor I natës
00:00  |  LAJME
00:05  |  Marketing 7
00:15  |  Nostalgji për evergrinë
01:00  |  Muzikë 

E DIEL

06:59  |  Himni
07:00  |  LAJME
07:10  |  Mirëmëngjesi Kosovë
08:00  |  LAJME
08:05  |  Marketing 1
09:00  |  LAJME
09:05  |  Muzikë 
09:30  |  Mikrofoni në Shkolla
10:00  |  LAJME
10:05  |  Muzikë dhe Marketing 2
10:15  |  Muzikë folklorike
11:00  |  LAJME
11:05  |  Hyjnesha
12:00  |  LAJME
12:05  |  Top 20
13:00  |  LAJME
13:05  |  Marketing 3
13:10  |  Mozaiku argëtues sportiv
14:00  |  LAJME
14:05  |  Mozaiku argëtues sportiv
15:00  |  LAJME
15:05  |  Mozaiku argëtues sportiv
16:00  |  Edicioni qendror 
16:15  |  Muzikë dhe Marketing 4
17:00  |  Muzikë për të rinj 
18:00  |  LAJME
18:05  |  Jazz 
18:30  |  Muzikë dhe Marketing 5
19:00  |  LAJME
19:05  |  Muzikë 
19:30  |  Edicioni qendror 
20:00  |  Muzikë dhe Marketing 6
20:15  |  Muzikë e zgjedhur
21:00  |  LAJME
21:05  |  Refleksione muzikore
22:00  |  Edicioni I mbrëmjes
22:10  |  Më afër 
23:00  |  LAJME
23:05  |  Më afër 
00:00  |  Edicioni I mesnatës
00:10  |  Marketing 7
00:20  |  Yjet e muzikës botërore
01:00  |  Muzikë  

E HËNË

 07:00  |  Programi i mëngjesit
 07:30  |  Lajmet  
 07:32  |  Marketing I
 07:35  |  Këngë
 07:40  |  Magazina e mëngjesit
 07:55  |  Këngë
 08:00  |  Magazina me të ftuar
 08:15  |  Këngë
 08:30  |  Lajmet 
 08:33  |  Marketing II 
 08:35  |  Muzikë e huaj 
 09:00  |  Koncept Muzikor 
 09:30  |  Promo
 09:32  |  ARS
 09:55  |  Promo
 09:56  |  Këngë
 10:00  |  Gramafon I (Ars Akustika)
 10:55  |  Marketing III
 11:00  |  Gramafon II
 11:55  |  Promo
 12:00  |  N'ishull
 13:00  |  Muzikë Shqip
 13:30  |  Lajmet 
 13:40  |  Promo 
 13:42  |  Minutat sportiv
 13:45  |  Marketing IV
 13:50  |  Radio Music Hits 
 14:00  |  Program na srpskom jeziku - Vesti
 14:15  |  Muzički blok sa reklamama
 14:30  |  Tema dana + Aktuelnosti
 15:00  |  Rubrika Svet filma 
 15:15  |  Muzika 
 15:30  |  Rubrika Agrar
 15:45  |  Rubrika Sport 
 16:00  |  Programi në gjuhën turke - Haberler
 16:20  |  Guncel + muhabır + sport
 17:00  |  Seyri Sanat 
 17:45  |   
 18:00  |  Program na bosanskom jeziku - Vijesti
 18:15  |  Muzički blok
 18:30  |  Tema dana + Aktuelnosti
 19:00  |  Rubrika Predstavljamo vam
 19:30  |  Sportske vijesti
 19:40  |  Muzika 
 20:00  |  Programi pe romani qhib - Nevipe
 20:15  |  Divuni tema + Aktualitetya
 20:30  |  Kurkesko intervyu 
 20:45  |  Sporteski hronika
 21:00  |  Marketing VI + Promo
 21:05  |  Muzikë shqip
 21:30  |  Lajmet 
 21:40  |  Muzikë 
 22:00  |  Programi i natës -Sportikus I
 22:55  |  Marketing VII + Promo
 23:00  |  Sporitikus II
 00:00  |  World Music
 01:00  |  Radio DJ

E MARTË

 07:00  |  Programi i mëngjesit
 07:30  |  Lajmet 
 07:32  |  Marketing I
 07:35  |  Këngë
 07:40  |  Magazina e mëngjesit
 07:55  |  Këngë
 08:00  |  Magazina me të ftuar
 08:15  |  Këngë
 08:30  |  Lajmet 
 08:33  |  Marketing II 
 08:35  |  Muzikë e huaj 
 09:00  |  Koncept Muzikor 
 09:30  |  Promo
 09:32  |  Për një botë më të mirë
 09:55  |  Promo
 09:56  |  Këngë
 10:00  |  Gramafon I ( Retro Shqip)
 10:55  |  Marketing III
 11:00  |  Gramafon II
 11:55  |  Promo
 12:00  |  N'radio
 13:00  |  Muzikë shqip 
 13:30  |  Lajmet 
 13:40  |  Promo 
 13:41  |  Minutat sportiv
 13:45  |  Marketing IV
 13:50  |  Radio Music Hits 
 14:00  |  Program na srpskom jeziku - Vesti
 14:15  |  Muzički blok sa reklamama
 14:30  |  Tema dana + Aktuelnosti
 15:00  |  Emisija Opštinska hronika
 15:30  |  Muzika
 15:45  |  Rubrika Minuti za mlade
 16:00  |  Programi në gjuhën turke - Haberler
 16:20  |  Müzik
 16:30  |  Guncel + muhabır 
 17:00  |  Buluşma Noktası
 17:30  |  Emisija Is Dunyasi 
 17:45  |  Müzik
 18:00  |  Program na bosanskom jeziku - Vijesti
 18:10  |  Muzički blok
 18:30  |  Tema dana + Aktuelnosti
 19:00  |  ProKult emisija
 19:30  |  Emisija Medicina
 19:50  |  Muzika
 20:00  |  Programi pe romani qhib - Nevipe
 20:15  |  Divuni tema + Aktualitetya
 20:30  |  Romano Avazo
 21:00  |  Marketing V+Promo
 21:05  |  Muzikë shqip
 21:30  |  Lajmet 
 21:35  |  Ecim nëpër qytete
 22:00  |  Programi i natës I
 22:55  |  Marketing +Promo
 23:00  |  Programi i natës
 00:00  |  Rock& Blues
 01:00  |  Radio DJ

E MËRKURË

 07:00  |  Programi i mëngjesit
 07:30  |  Lajmet 
 07:32  |  Marketing I
 07:35  |  Këngë
 07:40  |  Magazina e mëngjesit
 07:55  |  Këngë
 08:00  |  Magazina me të ftuar
 08:15  |  Këngë
 08:30  |  Lajmet 
 08:32  |  Marketing II 
 08:35  |  Muzikë e huaj 
 09:00  |  Koncept Muzikor 
 09:30  |  Kult
 09:55  |  Promo
 09:56  |  Këngë
 10:00  |  Gramafon I (Hite nëpër Vite)
 10:55  |  Marketing III
 11:00  |  Gramafon I (Tema dhe dlema)
 11:55  |  Promo
 12:00  |  N'radio
 13:00  |  Muzikë shqip 
 13:30  |  Lajmet 
 13:40  |  Promo 
 13:41  |  Minutat sportiv
 13:45  |  Marketing IV
 13:50  |  Radio Music Hits 
 14:00  |  Program na srpskom jeziku - Vesti
 14:15  |  Muzički blok sa reklamama
 14:30  |  Tema dana + Aktuelnosti
 15:00  |  Emsija Obrazovano-kulturni magazin
 15:30  |  Muzika
 15:45  |  Rubrika Nauka
 16:00  |  Programi në gjuhën turke - Haberler
 16:20  |  Müzik
 16:30  |  Guncel + muhabır 
 17:00  |  Emisija Perspektif
 17:30  |  Müzik
 17:45  |  Medıcına 
 18:00  |  Program na bosanskom jeziku - Vijesti
 18:10  |  Muzički blok
 18:30  |  Tema dana + Aktuelnosti
 19:15  |  Rubrika Svijet Umjetnosti
 19:35  |  Muzika
 20:00  |  Programi pe romani qhib - Nevipe
 20:15  |  Divuni tema + Aktualitetya
 20:30  |  Romane muzikake qerenya R
 20:45  |  Pro-Medika
 21:00  |  Marketing B V + Promo
 21:05  |  Muzikë shqip
 21:25  |  Marketing B VI + Promo
 21:30  |  Lajmet 21:30 
 21:35  |  Muzikë 
 22:00  |  Programi i natës-Pilot undeground
 22:55  |  Marketing B VII + Promo
 23:00  |  Pilot undeground
 00:00  |  Top 10
 01:00  |  Radio DJ

E ENJTE

 07:00  |  Programi i mëngjesit
 07:30  |  Lajmet  
 07:32  |  Marketing I
 07:35  |  Këngë
 07:40  |  Magazina e mëngjesit
 07:55  |  Këngë
 08:00  |  Magazina e Mëngjesit me të ftuar
 08:15  |  Këngë
 08:30  |  Lajmet 
 08:33  |  Marketing II 
 08:35  |  Muzikë e huaj 
 09:00  |  Koncept Muzikor 
 09:30  |  Universi letrar
 09:55  |  Promo
 09:56  |  Këngë
 10:00  |  Gramafon !
 10:55  |  Marketing III
 11:00  |  Gramafon II (Tema dhe dilema)
 11:55  |  Promo
 12:00  |  N'radio
 13:00  |  Muzikë shqip 
 13:30  |  Lajmet 13:30 
 13:40  |  Promo 
 13:40  |  Minutat sportiv
 13:45  |  Marketing IV
 13:50  |  Radio Music Hits 
 14:00  |  Program na srpskom jeziku - Vesti
 14:15  |  Muzički blok sa reklamama
 14:30  |  Tema dana + Aktuelnosti
 15:00  |  Emisija Događaj nedelje 
 15:30  |  Muzika 
 15:45  |  Rubrika Sport
 16:00  |  Programi në gjuhën turke - Haberler
 16:20  |  Müzik
 16:30  |  Guncel + muhabır
 17:00  |  Politika Durağı
 17:30  |  Knjizevni cas 
 18:00  |  Program na bosanskom jeziku - Vijesti
 18:10  |  Muzički blok
 18:30  |  Tema dana + Aktuelnosti
 19:00  |  Emisija Usput Receno
 19:30  |  Muzika
 19:45  |  Rubrika Nauka I tehnologija
 20:00  |  Programi pe romani qhib - Nevipe
 20:15  |  Divuni tema + Aktualitetya
 20:30  |  Standardikane alavya
 21:00  |  Marketing V + Promo
 21:05  |  Muzikë shqip
 21:25  |  Marketing VI + Promo
 21:30  |  Lajmet 
 21:35  |  Muzikë 
 22:00  |  Programi i natës
 22:55  |  Marketing  VII + Promo
 23:00  |  Programi i natës
 24:00  |  Muzike Jazz
 01:00  |  Radio DJ

E PREMTE

 07:00  |  Programi i mëngjesit
 07:30  |  Lajmet  
 07:33  |  Marketing I
 07:35  |  Këngë
 07:40  |  Magazina e mëngjesit
 07:55  |  Këngë
 08:00  |  Magazina me të ftuar
 08:15  |  Këngë
 08:30  |  Lajmet 
 08:33  |  Marketing II 
 08:35  |  Muzikë e huaj 
 09:00  |  Koncept muzikor
 09:30  |  Edukimi medial
 09:55  |  Promo
 09:56  |  Këngë
 10:00  |  Gramafon I
 10:55  |  Marketing III
 11:00  |  Gramafon II (Teknologji)
 11:55  |  Promo
 12:00  |  N'radio
 13:00  |  Muzikë shqip
 13:30  |  Lajmet 
 13:40  |  Minutat sportiv
 13:45  |  Marketing IV
 13:50  |  Radio Music Hits 
 14:00  |  Program na srpskom jeziku - Vesti
 14:15  |  Muzički blok sa reklamama
 14:30  |  Tema dana + Aktuelnosti
 15:00  |  Emisija Medicina
 15:30  |  Stav građana 
 15:45  |  Muzika
 16:00  |  Programi në gjuhën turke - Haberler
 16:20  |  Müzik Arşivimiz
 16:30  |  Guncel & muhabır 
 17:00  |  Müzik
 17:30  |  Müzik Arşivimiz
 18:00  |  Program na bosanskom jeziku - Vijesti
 18:10  |  Muzički blok
 18:30  |  Tema dana + Aktuelnosti
 19:00  |  Rubrika Sport
 19:15  |  Muzika
 19:45  |  Djeciji kutak
 20:00  |  Programi pe romani qhib - Nevipe
 20:15  |  Divuni tema + Aktualitetya
 20:30  |  Roma ani Evropa
 21:00  |  Marketing V + Promo
 21:05  |  Muzikë shqipe
 21:25  |  Marketing VI + Promo
 21:30  |  Lajmet 
 21:35  |  Ecim nëpër qytete R
 22:00  |  Programi i natës
 22:55  |  Marketing VII= Promo
 23:00  |  Programi I natës
 12:00  |  N'ishull R
 01:00  |  Radio DJ

E SHTUNË

 08:00  |  Programi i mëngjesit
 08:15  |  Ku për vikend
 08:30  |  Lajmet
 08:35  |  Marketing I
 08:37  |  Muzikë shqip
 09:30  |  Lajmet
 09:35  |  Marketing II
 09:37  |  Koncept muzikor
 10:00  |  Menuet (Muzika klasike)
 10:55  |  Marketing III
 11:00  |  Retro Shqip
 11:30  |  Promo
 11:32  |  Ars Akustika
 12:00  |  Promo
 12:05  |  Muzikë e huaj
 12:30  |  Top Shqip
 13:30  |  Marketing IV 
 13:33  |  Promo
 13:35  |  Muzikë 
 14:00  |  Program na srpskom jeziku
 14:15  |  Repriza Obrazovano-kulturni magazin 
 14:30  |  Reportazza nedelje 
 14:45  |  Muzika
 15:00  |  Showbiz 
 15:30  |  Blok Narodna muzika 
 16:00  |  Programi në gjuhën turke
 16:30  |  Buluşma Noktası R
 17:00  |  Müzik + klasik
 17:30  |  Svet filma
 18:00  |  Program na bosanskom jeziku
 18:15  |  ProKult repriza
 18:45  |  Muzika 
 19:15  |  Repriza Svijet umjetnosti 
 19:35  |  Muzika 
 19:15  |  Iz ugla dopisnika R
 19:30  |  Muzika
 20:00  |  Programi pe romani qhib
 20:20  |  Romane muzikake qerenya
 20:40  |  Emisia vash qhavore
 21:00  |  Marketing V + Promo
 21:02  |  Muzikë shqipe
 21:32  |  Promo
 21:33  |  Marketing VI + Promo
 21:35  |  Muzikë 
 22:00  |  Programi i natës-Ora 22:00 I 
 22:55  |  Marketing VII + Promo
 23:00  |  Ora 22:00 II
 12:00  |  Rock Forever
 01:00  |  Radio DJ

E DIEL

 08:00  |  Programi i mëngjesit
 08:15  |  Sirtari  i kujtimeve
 08:30  |  Lajmet
 08:35  |  Marketing I
 08:37  |  Muzikë shqip
 09:00  |  Koncept muziko
 09:30  |  Lajmet
 09:35  |  Hite nëpër Vite
 10:00  |  Muzikë e huaj
 10:30  |  7 Ditë në Javë
 11:30  |  Muzikë e huaj
 12:00  |  Top 10
 13:00  |  Muzikë e huaj
 13:50  |  Promo 
 13:52  |  Marketing III 
 13:05  |  Radio Music Hits 
 14:00  |  Program na srpskom jeziku
 14:15  |  Repriza Opštinska hronika
 15:00  |  Repriza rubrike Minuti za mlade
 15:15  |  Muzika
 15:30  |  Rubrika Predstavljamo vam
 15:45  |  Muzika
 16:00  |  Programi në gjuhën turke
 16:30  |  Deciji Kutak 
 17:00  |  Perspektif
 17:30  |  Knjizevni cas R
 18:00  |  Program na bosanskom jeziku
 18:15  |  Repriza Usput Receno
 19:15  |  Repriza Predstavljamo vam
 19:30  |  Sevdah 
 20:00  |  Programi pe romani qhib
 20:15  |  Kurkesko intervyu R
 20:30  |  Romano Avazo - R
 21:00  |  Marketing IV
 21:02  |  Muzikë Shqip
 21:32  |  Promo
 21:33  |  Marketing VI
 21:35  |  7 Ditë në Javë R
 22:30  |  Programi i natës-
 22:55  |  Marketing B VII 
 23:00  |  Program I natës
 01:00  |  Radio DJ