Skema programore

Skema programore

E HËNË

06:59  |  Himni
07:00  |  Mirëmëngjesi Kosovë
08:00  |  LAJME
08:05  |  Mirëmëngjesi Kosovë
09:00  |  LAJME
09:05  |  Mirëmëngjesi Kosovë
09:30  |  Aktual
10:25  |  Promo
10:30  |  Aventurat tona R
11:00  |  LAJME
11:15  |  Arena sportive R
12:55  |  Promo/marketing
13:00  |  LAJME
13:30  |  Voyage R
14:58  |  Promo
15:00  |  LAJME
15:20  |  Nedelnji Kolaz
16:00  |  Haber
16:15  |  Vijesti
16:30  |  Nevipe
16:45  |  Vesti
16:59  |  Marketing
17:00  |  Info Plus /Lajmet
17:58  |  Promo
18:00  |  Pasdite në RTK
19:15  |  Promo /marketing
19:30  |  Edicioni qendror i lajmeve
20:00  |  Marketing
20:05  |  SPORTK
20:20  |  Telekino
20:55  |  Promo /marketing
21:00  |  Arkivi
22:00  |  Ekonomiks
22:30  |  Lajmet e fundit
23:30  |  Promo/marketing 
23:35  |  Film artistik 
01:30  |  Bllok muzikor 
02:00  |  Film artistik 
03:30  |  Telekino R 
04:05  |  Arkivi  R 
05:05  |  Nedelnji Kolaz R
05:50  |  Videoklipe
06:20  |  Ekonomiks  R
06:50  |  Promo / videoklipe

E MARTË

06:59  |  Himni
07:00  |  Mirëmëngjesi Kosovë
08:00  |  LAJME
08:05  |  Mirëmëngjesi Kosovë
09:00  |  LAJME
09:05  |  Mirëmëngjesi Kosovë
09:30  |  Aktual
10:25  |  Promo
10:30  |  Kutia Magjike  R
11:00  |  LAJME
11:15  |  Ekonomiks R
11:45  |  Videoklipe
12:00  |  Arkivi R
12:58  |  Promo/marketing
13:00  |  LAJME
13:30  |  Telekino R
14:05  |  Promo
14:10  |  Evropa në fokus DW
14:45  |  Promo / videoklipe 
15:00  |  LAJME
15:20  |  Mozaik
16:00  |  Haber
16:15  |  Vijesti
16:30  |  Nevipe
16:45  |  Vesti
16:59  |  Marketing 
17:00  |  Info Plus / Lajme
17:58  |  Promo
18:00  |  Pasdite në RTK
19:15  |  Promo/marketing
19:30  |  Edicioni qendror i lajmeve
20:00  |  Marketing 
20:05  |  SPORTK
20:20  |  RTK Prime
21:55  |  Promo/marketing
22:00  |  Zona e parlamentit
22:30  |  Lajmet e fundit
23:30  |  Promo/marketing
23:35  |  Film artistik
01:30  |  Bllok muzikor
02:00  |  Film artistik
03:30  |  Programi i pasdites /Imazh R
04:45  |  Mozaik R
05:25  |  Dokumentar i huaj
06:25  |  Zona e parlamentit R

E MËRKURË

06:59  |  Himni
07:00  |  Mirëmëngjesi Kosovë
08:00  |  LAJME
08:05  |  Mirëmëngjesi Kosovë
09:00  |  LAJME
09:05  |  Mirëmëngjesi Kosovë
09:30  |  Aktual
10:25  |  Promo
10:30  |  Muzikë për fëmijë
11:00  |  LAJME
11:15  |  RTK Prime R
12:45  |  Videoklipe
13:00  |  LAJME
13:30  |  Medika R
14:00  |  Në vëzhgim R
14:30  |  Kriter R
15:00  |  LAJME
15:15  |  Program i komuniteteve për fëmijë 
16:00  |  Haber
16:15  |  Vijesti
16:30  |  Nevipe
16:45  |  Vesti
17:00  |  Info Plus /Lajmet
17:58  |  Promo 
18:00  |  Pasdite në RTK
19:15  |  Promo /marketing
19:30  |  Edicioni qendror i lajmeve
20:00  |  Marketing 
20:05  |  SPORTK
20:20  |  RTK Prime
21:55  |  Promo /marketing
22:00  |  Autokton
22:30  |  Lajmet e fundit
23:30  |  Promo / marketing
23:35  |  Film artistik 
01:30  |  Bllok muzikor
02:00  |  Film artistik 
03:30  |  Programi i pasdites/Imazh
04:45  |  Jekhipe R
05:25  |  RTK Prime R

E ENJTE

06:59  |  Himni
07:00  |  Mirëmëngjesi Kosovë
08:00  |  LAJME
08:05  |  Mirëmëngjesi Kosovë
09:00  |  LAJME
09:05  |  Mirëmëngjesi Kosovë
09:30  |  Aktual
10:25  |  Promo
10:30  |  Tingujt magjikë R
11:00  |  LAJME
11:15  |  RTK Prime R
12:50  |  Videoklipe
13:00  |  LAJME
13:30  |  Autokton R
14:00  |  Dokumentar i huaj
15:00  |  LAJME 
15:15  |  Svetlo Gore
16:00  |  Haber
16:15  |  Vijesti
16:30  |  Nevipe
16:45  |  Vesti
16:59  |  Marketing 
17:00  |  Info Plus / LAJME
17:58  |  Promo
18:00  |  Pasdite në RTK
19:15  |  Promo / marketing
19:30  |  Edicioni qendror i lajmeve
20:00  |  Marketing 
20:05  |  SPORTK
20:20  |  RTK Prime
21:50  |  Dokumentar i RTK-së
22:30  |  Lajmet e fundit
23:30  |  Promo / marketing
23:35  |  Film artistik 
01:30  |  Bllok muzikor
02:00  |  Film artistik 
03:30  |  Programi  pasdites /Imazh R
04:45  |  Svetlo Gore R
05:30  |  RTK Prime R

E PREMTE

06:59  |  Himni
07:00  |  Mirëmëngjesi Kosovë
08:00  |  LAJME
08:05  |  Mirëmëngjesi Kosovë
09:00  |  LAJME
09:05  |  Mirëmëngjesi Kosovë
09:30  |  Aktual
10:25  |  Promo
10:30  |  Muzikë për fëmijë
11:00  |  LAJME
11:15  |  RTK Prime R
12:45  |  Videoklipe
12:58  |  Promo
13:00  |  LAJME
13:30  |  Motor Show DW
14:15  |  Dokumentar i RTK-së R
15:00  |  LAJME
15:20  |  Mostovi
16:00  |  Haber
16:15  |  Vijesti
16:30  |  Nevipe
16:45  |  Vesti
16:59  |  Marketing 
17:00  |  Info Plus / Lajmet
17:58  |  Promo
18:00  |  Pasdite në RTK
19:15  |  Promo / marketing
19:30  |  Edicioni qendror informativ
20:00  |  Marketing 
20:05  |  SPORTK
20:20  |  Udhëve 
21:00  |  Divers
22:25  |  Promo / marketing
22:30  |  Lajmet e fundit
23:35  |  Film artistik 
01:30  |  Bllok muzikor
02:00  |  Film artistik 
03:30  |  Programi  pasdites /Imazh
04:45  |  Udhëve R5:25  |  Divers R

E SHTUNË

07:59  |  Himni
08:00  |  LAJME
08:05  |  Mirëmëngjesi Kosovë
09:00  |  LAJME
09:05  |  Mirëmëngjesi Kosovë
09:30  |  Aventurat tona
10:00  |  Dy ditë (Takim në fundjavë)
11:00  |  LAJME
11:15  |  Tingujt magjikë
11:35  |  Divers R
12:55  |  Promo / marketing
13:00  |  LAJME
13:15  |  TOKA 
13:40  |  Ora Egjiptiane 
14:00  |  Jekhipe
14:40  |  Zëri i Ashkalinjve
15:00  |  LAJME
15:10  |  Qyteti i Librave 
15:40  |  Reportazh muzikor
16:00  |  Kriter
16:30  |  RTK Hits
17:00  |  LAJME
17:15  |  Kryeqyteti
17:45  |  Videoklipe
18:00  |  Personazh
18:30  |  Edukata seksuale
19:00  |  Bota e egër
19:30  |  Edicioni qendror informativ
20:00  |  Marketing 
20:05  |  Në vëzhgim
21:00  |  N`Za
22:30  |  Art Tema
23:00  |  LAJME
23:10  |  Film artistik 
01:00  |  Personazh R
01:30  |  Film artistik 
03:30  |  Bllok muzikor
03:45  |  Art Tema R
04:15  |  Kryeqyteti R
04:45  |  Ora Egjiptiane R
05:15  |  Zëri i Ashkalinjve R
05:45  |  N`Za R
07:15  |  TOKA ®

E DIEL

07:59  |  Himni
08:00  |  LAJME
08:05  |  Mirëmëngjesi Kosovë
09:00  |  LAJME
09:05  |  Mirëmëngjesi Kosovë
09:30  |  Kutia magjike
10:00  |  Dy ditë
11:00  |  LAJME
11:15  |  Festivali i këngës për fëmijë
12:00  |  Bota e egër R
12:30  |  Art Tema R
12:58  |  Promo / marketing
13:00  |  LAJME
13:15  |  N`Za R
14:45  |  Videoklipe
15:00  |  LAJME
15:15  |  Ballkan
15:40  |  Nëpër komuna
16:10  |  Emision për teknologji
16:30  |  Medika
16:59  |  Marketing 
17:00  |  LAJME
17:15  |  Emision "SENSE" 
18:15  |  Promo / marketing
18:20  |  PORTA (Emision për familjen dhe shoqërinë)
19:15  |  Promo / marketing
19:30  |  Edicioni qendror informativ
20:00  |  Marketing 
20:05  |  Voyage
21:30  |  Arena Sportive (pjesa 1)
23:00  |  LAJME
23:10  |  Arena Sportive (pjesa 2)
23:40  |  Film artistik 
01:30  |  Bllok muzikor
02:00  |  Film artistik 
04:00  |  Medika R
04:30  |  PORTA (Emision për familjen dhe shoqërinë)
05:30  |  Voyage R

 

SKEMA PROGRAMORE NË RADIO KOSOVA

E HËNË – E PREMTE

5:00       Programi muzikorë i mëngjesit
5:55       HIMNI I KOSOVËS
6:00       LAJMET
6:05       Programi i mënegjesit
7:00       LAJMET
7:05       Programi i mënegjesit
8:00       LAJMET – EDICIONI I MËNGJESIT
8:10       METROPOLI-Program Argëtues
9:00       LAJMET
9:05       METROPOLI- Program Argëtues
10:00    LAJMET
10:05    Program argëtues -edukativ
11:00    LAJMET
11:05    Program informativ
12:00    LAJMET – EDICIONI I MESDITËS
12:10    SPORTI NË RTK RADIO
12:20    Program informativ
13:00    LAJMET
13:05    Program argëtues-edukativ
14:00    LAJMET
14:05    Program argëtues-kulturor
15:00    LAJMET
15:05    Program argëtues-kulturor
16:00    LAJMET – EDICIONI QENDROR I
16:15    BOTA NË RTK RADIO
16:20    SPORTI NË RTK RADIO
16:30    Program muzikor
17:00    LAJMET
17:05    Emision Debati
18:00    LAJMET
18:05    Programi për fëmijë
19:00    LAJMET
19:05    Program muzikor
19:30    LAJMET QENDRORE NGA RTK TV
20:00    Program muzikor
21:00    LAJMET
21:05    Program informativo-edukativ
22:00    LAJMET-EDICIONI I MBRËMJES
22:10    Program muzikor
23:00    LAJMET
23:05    PROGRAMI I NATËS
0:00:00 LAJMET
0:05       PROGRAMI I NATËS
1:00       MUZIKË NGA PRODUKSIONI

E SHTUNË

5:00       Programi muzikorë i mëngjesit
6:55       HIMNI I KOSOVËS
7:00       LAJMET
7:05       Programi i mëngjesit
8:00       LAJMET – EDICIONI I MËNGJESIT
8:10       Programi i mëngjesit
9:00       LAJMET
9:05       Program muzikor
10:00    LAJMET
10:05    Programi për fshatin
11:00    LAJMET
11:05    Top lista muzikore
12:00    LAJMET – EDICIONI I MESDITËS
12:05    Top lista muzikore
13:00    LAJMET
13:05    Program argëtues-sportiv
14:00    LAJMET
14:05    Program argëtues-sportiv
15:00    LAJMET
15:05    Program argëtues-sportiv
16:00    LAJMET – EDICIONI QENDROR I
16:20    Program argëtues-sportiv
17:00    LAJMET
17:05    Program kulturor-zbavitës
18:00    LAJMET
18:05    Program për  arsim
19:00    LAJMET
19:05    Program muzikor -Roku
19:30    LAJMET QENDRORE NGA RTK TV
20:00    Program për Artin dhe Kulturën
21:00    LAJMET
21:05    Program për muzikën
22:00    LAJMET-EDICIONI I MBRËMJES
22:10    Radio Drama
23:00    LAJMET
23:05    PROGRAMI I NATËS
0:00:00 LAJMET
0:05       PROGRAMI I NATËS
1:00       MUZIKË NGA PRODUKSIONI

E DIEL

5:00       Programi muzikorë i mëngjesit
6:55       HIMNI I KOSOVËS
7:00       LAJMET
7:05       Programi i mëngjesit
8:00       LAJMET – EDICIONI I MËNGJESIT
8:10       Programi i mëngjesit
9:00       LAJMET
9:05       Program muzikor
10:00    LAJMET
10:05    EMISION PëR SHKOLLA
11:00    LAJMET
11:05    EMISION PER GRUAN
12:00    LAJMET – EDICIONI I MESDITËS
12:05    Top lista muzikore botërorë
13:00    LAJMET
13:05    Program argëtues-sportiv
14:00    LAJMET
14:05    Program argëtues-sportiv
15:00    LAJMET
15:05    Program argëtues-sportiv
16:00    LAJMET – EDICIONI QENDROR I
16:20    Program argëtues-sportiv
17:00    LAJMET
17:05    Program kulturor-zbavitës
18:00    LAJMET
18:05    Program për  të rinjë
19:00    LAJMET
19:05    Program muzikor -Jazzi
19:30    LAJMET QENDRORE NGA RTK TV
20:00    Program argëtues
21:00    LAJMET
21:05    Muzikë nga arkivi
22:00    LAJMET-EDICIONI I MBRËMJES
22:10    Programi për bashkatdhetarët
23:00    LAJMET
23:05    Programi për bashkatdhetarët
0:00:00 LAJMET
0:05       Program muzikor me YJET
1:00       MUZIKË NGA PRODUKSIONI

E HËNË

 07:00  |  Programi i mëngjesit
 07:30  |  Lajmet  
 07:32  |  Marketing I
 07:35  |  Këngë
 07:40  |  Magazina e mëngjesit
 07:55  |  Këngë
 08:00  |  Magazina me të ftuar
 08:15  |  Këngë
 08:30  |  Lajmet 
 08:33  |  Marketing II 
 08:35  |  Muzikë e huaj 
 09:00  |  Koncept Muzikor 
 09:30  |  Promo
 09:32  |  ARS
 09:55  |  Promo
 09:56  |  Këngë
 10:00  |  Gramafon I (Ars Akustika)
 10:55  |  Marketing III
 11:00  |  Gramafon II
 11:55  |  Promo
 12:00  |  N'ishull
 13:00  |  Muzikë Shqip
 13:30  |  Lajmet 
 13:40  |  Promo 
 13:42  |  Minutat sportiv
 13:45  |  Marketing IV
 13:50  |  Radio Music Hits 
 14:00  |  Program në gjuhën serbe - Vesti
 14:10  |  Muzicki blok sa reklamama
 14:30  |  Tema dana + dopisnici
 15:00  |  Rubrika Svet filma 
 15:15  |  Muzika 
 15:30  |  Emisija Agrar 
 15:45  |  Sport 
 16:00  |  Program në gjuhën turke- Haberler
 16:20  |  Guncel + muhabır+sport (aktuelnostı, dopısnıcı)
 17:00  |  Seyrı Sanat (emısıja o umetnostı ı kulturı)
 17:45  |  Putujemo 
 18:00  |  Program në gjuhën boshnjake - Vijesti
 18:10  |  Muzicki blok
 18:30  |  Tema dana + DOPISNISTVO
 19:00  |  Predstavljamo vam
 19:30  |  Sportske vijesti
 19:40  |  Muzika 
 20:00  |  Program në gjuhën rome - Nevipe
 20:10  |  Izvestaji dopisnika
 20:20  |  Aktuelnosti - Kosovo - Region 
 20:30  |  Intervista e javes 
 20:45  |  Roma info + sport 
 21:00  |  Marketing VI + Promo
 21:05  |  Muzikë shqip
 21:30  |  Lajmet 
 21:40  |  Muzikë 
 22:00  |  Programi i natës -Sportikus I
 22:55  |  Marketing VII + Promo
 23:00  |  Sporitikus II
 00:00  |  World Music
 01:00  |  Radio DJ

E MARTË

 07:00  |  Programi i mëngjesit
 07:30  |  Lajmet 
 07:32  |  Marketing I
 07:35  |  Këngë
 07:40  |  Magazina e mëngjesit
 07:55  |  Këngë
 08:00  |  Magazina me të ftuar
 08:15  |  Këngë
 08:30  |  Lajmet 
 08:33  |  Marketing II 
 08:35  |  Muzikë e huaj 
 09:00  |  Koncept Muzikor 
 09:30  |  Promo
 09:32  |  Për një botë më të mirë
 09:55  |  Promo
 09:56  |  Këngë
 10:00  |  Gramafon I ( Retro Shqip)
 10:55  |  Marketing III
 11:00  |  Gramafon II
 11:55  |  Promo
 12:00  |  N'radio
 13:00  |  Muzikë shqip 
 13:30  |  Lajmet 
 13:40  |  Promo 
 13:41  |  Minutat sportiv
 13:45  |  Marketing IV
 13:50  |  Radio Music Hits 
 14:00  |  Programi në gjuhën serbe - Vesti
 14:10  |  Muzicki blok sa reklamama
 14:30  |  Tema dana + dopisnici
 15:00  |  Emisija Opstinska hronika
 15:30  |  Muzika
 15:45  |  Emisija Minuti za mlade 
 16:00  |  Programi në gjuhën turke- Haberler
 16:20  |  Muzıka
 16:30  |  Guncel + muhabır (aktuelnostı, dopısnıcı)
 17:00  |  Bulusma noktası (emısıja aktuelnim pitanj.)
 17:30  |  Emisija Is Dunyasi (Svet biznisa)
 17:45  |  Muzika
 18:00  |  Programi në gjuhën boshnjake - Vijesti
 18:10  |  Muzicki blok
 18:30  |  Tema dana + dopisnici
 19:00  |  ProKult emisija
 19:30  |  Rubrika iz Medicine 
 19:50  |  Muzika
 20:00  |  Programi në gjuhën rome - Nevipe
 20:10  |  Izvestaji dopisnika
 20:20  |  Aktuelnosti - Kosovo - Region 
 20:30  |  Glas Roma - emisija - ROMANO AVAZO
 21:00  |  Marketing V+Promo
 21:05  |  Muzikë shqip
 21:30  |  Lajmet 
 21:35  |  Ecim nëpër qytete
 22:00  |  Programi i natës I
 22:55  |  Marketing +Promo
 23:00  |  Programi i natës
 00:00  |  Rock& Blues
 01:00  |  Radio DJ

E MËRKURË

 07:00  |  Programi i mëngjesit
 07:30  |  Lajmet 
 07:32  |  Marketing I
 07:35  |  Këngë
 07:40  |  Magazina e mëngjesit
 07:55  |  Këngë
 08:00  |  Magazina me të ftuar
 08:15  |  Këngë
 08:30  |  Lajmet 
 08:32  |  Marketing II 
 08:35  |  Muzikë e huaj 
 09:00  |  Koncept Muzikor 
 09:30  |  Kult
 09:55  |  Promo
 09:56  |  Këngë
 10:00  |  Gramafon I (Hite nëpër Vite)
 10:55  |  Marketing III
 11:00  |  Gramafon I (Tema dhe dlema)
 11:55  |  Promo
 12:00  |  N'radio
 13:00  |  Muzikë shqip 
 13:30  |  Lajmet 
 13:40  |  Promo 
 13:41  |  Minutat sportiv
 13:45  |  Marketing IV
 13:50  |  Radio Music Hits 
 14:00  |  Programi në gjuhën serbe - Vesti
 14:10  |  Muzicki blok sa reklamama
 14:30  |  Tema dana + dopisnici
 15:00  |  Emsija Obrazovano-kulturni magazin
 15:45  |  Rubrika Nauka
 16:00  |  Program në gjuhën turke- Haberler
 16:20  |  Muzıka
 16:30  |  Guncel + muhabır (aktuelnostı, dopısnıcı)
 17:00  |  Emisija Perspektif
 17:30  |  Muzıka
 17:45  |  Medıcına 
 18:00  |  Program në gjuhën boshnjake - Vijesti
 18:10  |  Muzicki blok
 18:30  |  Tema dana + dopisnici
 19:15  |  Svijet Umjetnosti
 19:35  |  Muzika
 20:00  |  Program në gjuhën rome - Nevipe
 20:10  |  Izvestaji dopisnika
 20:20  |  Aktuelnosti - Kosovo - Region 
 20:30  |  Yjet e muzikes rome R
 20:45  |  Pro-Medika
 21:00  |  Marketing B V + Promo
 21:05  |  Muzikë shqip
 21:25  |  Marketing B VI + Promo
 21:30  |  Lajmet 21:30 
 21:35  |  Muzikë 
 22:00  |  Programi i natës-Pilot undeground
 22:55  |  Marketing B VII + Promo
 23:00  |  Pilot undeground
 00:00  |  Top 10
 01:00  |  Radio DJ

E ENJTE

 07:00  |  Programi i mëngjesit
 07:30  |  Lajmet  
 07:32  |  Marketing I
 07:35  |  Këngë
 07:40  |  Magazina e mëngjesit
 07:55  |  Këngë
 08:00  |  Magazina e Mëngjesit me të ftuar
 08:15  |  Këngë
 08:30  |  Lajmet 
 08:33  |  Marketing II 
 08:35  |  Muzikë e huaj 
 09:00  |  Koncept Muzikor 
 09:30  |  Universi letrar
 09:55  |  Promo
 09:56  |  Këngë
 10:00  |  Gramafon !
 10:55  |  Marketing III
 11:00  |  Gramafon II (Tema dhe dilema)
 11:55  |  Promo
 12:00  |  N'radio
 13:00  |  Muzikë shqip 
 13:30  |  Lajmet 13:30 
 13:40  |  Promo 
 13:40  |  Minutat sportiv
 13:45  |  Marketing IV
 13:50  |  Radio Music Hits 
 14:00  |  Program në gjuhën serbe- Vesti
 14:10  |  Muzicki blok sa reklamama
 14:30  |  Tema dana + dopisnici
 15:00  |  Emisija Dogadjaj nedelje 
 15:45  |  Sport
 16:00  |  Programi në gjuhën turke- Haberler
 16:20  |  Muzıka
 16:30  |  Guncel + muhabır (aktuelnostı, dopısnıcı)
 17:00  |  Emisija Politika Duragi
 17:30  |  Knjizevni cas 
 18:00  |  Program në gjuhën bosnjake- Vijesti
 18:10  |  Muzicki blok
 18:30  |  Tema dana + dopisnici
 19:00  |  Emisija Usput Receno - 
 19:45  |  Nauka I tehnologija
 20:00  |  Program në gjuhën rome - Nevipe
 20:10  |  Izvestaji dopisnika
 20:20  |  Aktuelnosti - Kosovo - Region 
 20:30  |  Emis. Mesojme gjuhen standarde rome
 21:00  |  Marketing V + Promo
 21:05  |  Muzikë shqip
 21:25  |  Marketing VI + Promo
 21:30  |  Lajmet 
 21:35  |  Muzikë 
 22:00  |  Programi i natës
 22:55  |  Marketing  VII + Promo
 23:00  |  Programi i natës
 24:00  |  Muzike Jazz
 01:00  |  Radio DJ

E PREMTE

 07:00  |  Programi i mëngjesit
 07:30  |  Lajmet  
 07:33  |  Marketing I
 07:35  |  Këngë
 07:40  |  Magazina e mëngjesit
 07:55  |  Këngë
 08:00  |  Magazina me të ftuar
 08:15  |  Këngë
 08:30  |  Lajmet 
 08:33  |  Marketing II 
 08:35  |  Muzikë e huaj 
 09:00  |  Koncept muzikor
 09:30  |  Edukimi medial
 09:55  |  Promo
 09:56  |  Këngë
 10:00  |  Gramafon I
 10:55  |  Marketing III
 11:00  |  Gramafon II (Teknologji)
 11:55  |  Promo
 12:00  |  N'radio
 13:00  |  Muzikë shqip
 13:30  |  Lajmet 
 13:40  |  Minutat sportiv
 13:45  |  Marketing IV
 13:50  |  Radio Music Hits 
 14:00  |  Programi në gjuhën serbe - Vesti
 14:10  |  Muzicki blok sa reklamama
 14:30  |  Tema dana + dopisnici
 15:00  |  Emisija Medicina
 15:30  |  Stav gradjana 
 15:45  |  Muzika
 16:00  |  Program në gjuhën turke- Haberler
 16:20  |  Muzıka
 16:30  |  Guncel & muhabır 
 17:00  |  Muzika
 17:30  |  Muzik Arsivmiz
 18:00  |  Programi në gjuhën boshnjake - Vijesti
 18:10  |  Muzicki blok
 18:30  |  Tema dana + dopisnici
 19:00  |  Iz ugla dopisnika
 19:30  |  Sevdah
 18:50  |  Muzika
 20:00  |  Programi në gjuhën rome- Nevipe
 20:10  |  Izvestaji dopisnika
 20:20  |  Aktuelnosti - Kosovo, Srbija, Svet
 20:30  |  Roma ani Evropa
 21:00  |  Marketing V + Promo
 21:05  |  Muzikë shqipe
 21:25  |  Marketing VI + Promo
 21:30  |  Lajmet 
 21:35  |  Ecim nëpër qytete R
 22:00  |  Programi i natës
 22:55  |  Marketing VII= Promo
 23:00  |  Programi I natës
 12:00  |  N'ishull R
 01:00  |  Radio DJ

E SHTUNË

 08:00  |  Programi i mëngjesit
 08:15  |  Ku për vikend
 08:30  |  Lajmet
 08:35  |  Marketing I
 08:37  |  Muzikë shqip
 09:30  |  Lajmet
 09:35  |  Marketing II
 09:37  |  Koncept muzikor
 10:00  |  Menuet (Muzika klasike)
 10:55  |  Marketing III
 11:00  |  Retro Shqip
 11:30  |  Promo
 11:32  |  Ars Akustika
 12:00  |  Promo
 12:05  |  Muzikë e huaj
 12:30  |  Top Shqip
 13:30  |  Marketing IV 
 13:33  |  Promo
 13:35  |  Muzikë 
 14:00  |  Programi në gjuhën serbe -Prilozi dopisnika i price 
 14:30  |  Reportazza nedelje 
 14:45  |  Muzika
 15:00  |  Shoëbiz 
 15:30  |  Narodna muzika 
 16:00  |  Program në gjuhën turke- Aktuelnosti
 16:30  |  Bulusma noktası R
 17:00  |  Muzıka + klasicna
 17:30  |  Svet filma
 18:00  |  Programi në gjuhnë boshnjake - Teme I dopisnici 
 18:30  |  PROKULT - repriza
 19:30  |  Muzika 
 19:15  |  Iz ugla dopisnika R
 19:30  |  Muzika
 20:00  |  Programi në gjuhën rome- Aktualitet
 20:30  |  Yjet e muzikes rome
 20:50  |  Decija emisija 
 21:00  |  Marketing V + Promo
 21:02  |  Muzikë shqipe
 21:32  |  Promo
 21:33  |  Marketing VI + Promo
 21:35  |  Muzikë 
 22:00  |  Programi i natës-Ora 22:00 I 
 22:55  |  Marketing VII + Promo
 23:00  |  Ora 22:00 II
 12:00  |  Rock Forever
 01:00  |  Radio DJ

E DIEL

 08:00  |  Programi i mëngjesit
 08:15  |  Sirtari  i kujtimeve
 08:30  |  Lajmet
 08:35  |  Marketing I
 08:37  |  Muzikë shqip
 09:00  |  Koncept muziko
 09:30  |  Lajmet
 09:35  |  Hite nëpër Vite
 10:00  |  Muzikë e huaj
 10:30  |  7 Ditë në Javë
 11:30  |  Muzikë e huaj
 12:00  |  Top 10
 13:00  |  Muzikë e huaj
 13:50  |  Promo 
 13:52  |  Marketing III 
 13:05  |  Radio Music Hits 
 14:00  |  Programi në gjuhën serbe -Prilozi dopisnika i price 
 14:30  |  Repriza Opsstinska hronika
 15:00  |  Minuti za mlade R
 15:30  |  Predstavljamo vam
 15:45  |  Muzika
 16:00  |  Programi në gjuhën turke- Aktuel
 16:30  |  Deciji Kutak 
 17:00  |  Perspektif
 17:30  |  Knjizevni cas R
 18:00  |  Programi në gjuhën boshnjake- Teme I dopisnici 
 18:30  |  Usput recceno
 19:15  |  Rubrika - predstavljamo vam 
 19:30  |  Sevdah 
 20:00  |  Programi në gjuhën rome - Aktuel& 
 20:15  |  Intervju nedelje R
 20:30  |  Romski glas - repriza - 
 21:00  |  Marketing IV
 21:02  |  Muzikë Shqip
 21:32  |  Promo
 21:33  |  Marketing VI
 21:35  |  7 Ditë në Javë R
 22:30  |  Programi i natës-
 22:55  |  Marketing B VII 
 23:00  |  Program I natës
 01:00  |  Radio DJ