Skema programore

Skema programore

RTK 1

E HËNË

07:00 Programi i Mëngjesit
08:00 LAJMET
08:10 Programi i Mëngjesit
09:00 LAJMET
09:10 Programi i Mëngjesit
09:30 Emisioni Aktual
10:00 LAJMET
10:15 PROGRAM EDUKATIV
11:00 LAJMET
11:15 PROGRAM EDUKATIV
12:00 LAJMET
12:15 PROGRAM NË GJUHËT E KOMUNITETEVE
13:00 LAJMET
13:15 PROGRAM SPORTIV (R)
15:00 LAJMET E ZGJERUARA
15:20 MAGAZINA NE GJ.SERBE
16:00 LAJMET NË GJUHËN TURKE; BOSHNJAKE; ROME; SERBE
17:00 LAJMET E ORES
17:15 PROGRAM INFORMATIV TEMATIK
19:00 PROGRAM SPORTIV
19:30 LAJME
20:15 PROGRAM ARGETUES
21:00 PROGRAM KULTUROR
22:00 PROGRAM AKTUALITETI
23:00 PROGRAM I ZGJERUAR INFORMATIV
00:00 FILM ARTISTIK
01:15 FILM ARTISTIK
02:30 PROGRAM NË GJUHËT E KOMUNITETEVE 
03:15 PROGRAM KULTUROR 
03:45 PROGRAM ARGETUES 
04:30 EUROPA NE FOKUS
05:00 PROGRAM KULTUROR 
06:00 PROGRAM EDUKATIV 
06:55 HIMNI I KOSOVES

E MARTË

07:00 Programi i Mëngjesit
08:00 LAJMET
08:10 Programi i Mëngjesit
09:00 LAJMET
09:10 Programi i Mëngjesit
09:30 Emisioni Aktual
10:00 LAJMET
10:15 PROGRAM EDUKATIV
11:00 LAJMET
11:10 PROGRAM EDUKATIV
11:30 EUROPA NE FOKUS
12:00 LAJMET
12:15 PROGRAM ARGËTUES – SHOQËROR
13:00 LAJMET
13:15 PROGRAM PËR TË RINJTË
15:15 PROGRAM KULTUROR
15:00 LAJMET E ZGJERUARA
15:20 MAGAZINA NE GJUHEN TURKE: MOZAIK
16:00 LAJMET NË GJUHËN TURKE; BOSHNJAKE; ROME; SERBE
17:00 LAJMET
17:15 PROGRAM INFORMATIV TEMATIK
19:00 PROGRAM SPORTIV
19:30 LAJME
20:15 EMISION DEBATUES AKTUALITETI
22:00 PROGRAM KULTUROR / AKTUALITET
23:00 PROGRAM I ZGJERUAR INFORMATIV
00:00 FILM ARTISTIK
01:15 FILM ARTISTIK
02:30 MAGAZINA NE GJUHEN TURKE
03:50 PROGRAM PËR TË RINJTË
04:50 EUROPA NE FOKUS
05:20 PROGRAM KULTUROR
06:00 PROGRAM EDUKATIV
06:55 HIMNI I KOSOVES

E MËRKURË

07:00 Programi i Mëngjesit
08:00 LAJMET
08:10 Programi i Mëngjesit
09:00 LAJMET
09:10 Programi i Mëngjesit
09:30 Emisioni Aktual
10:00 LAJMET
10:15 PROGRAM EDUKATIV
11:00 LAJMET
11:15 PROGRAM EDUKATIV
11:40 PROGRAM NË GJUHËT E KOMUNITETEVE
12:15 PROGRAM NË GJUHËT E KOMUNITETEVE
12:30 PROGRAM NË GJUHËT E KOMUNITETEVE
13:00 LAJMET
13:15 PROGRAM KULTUROR
13:40 PROGRAM KULTUROR
14:30 EUROPA NE FOKUS
15:00 LAJMET E ZGJERUARA
15:20 PROGRAM NË GJUHËT E KOMUNITETEVE
16:00 LAJMET NË GJUHËN TURKE; BOSHNJAKE; ROME; SERBE
17:00 LAJMET
17:15 PROGRAM INFORMATIV TEMATIK
19:00 PROGRAM SPORTIV
19:30 LAJME
20:15 EMISION DEBATUES AKTUALITETI
22:00 PROGRAM KULTUROR
23:00 PROGRAM I ZGJERUAR INFORMATIV
00:00 FILM ARTISTIK
01:15 FILM ARTISTIK
02:30 DEBAT (R)
03:50 PROGRAM KULTUROR
04:50 PROGRAM KULTUROR
05:20 PROGRAM KULTUROR
06:00 PROGRAM EDUKATIV
06:55 HIMNI I KOSOVES

E ENJTE

07:00 Programi i Mëngjesit
08:00 LAJMET
08:10 Programi i Mëngjesit
09:00 LAJMET
09:10 Programi i Mëngjesit
09:30 Emisioni Aktual
10:00 LAJMET
10:15 PROGRAM EDUKATIV
11:00 LAJMET
11:15 PROGRAM EDUKATIV
11:40 PROGRAM EDUKATIV
12:15 PROGRAM KULTUROR
13:00 LAJMET
13:15 PROGRAM TEMATIK - BUJQËSI
14:05 PROGRAM NË GJUHËT E KOMUNITETEVE
15:00 LAJMET E ZGJERUARA
15:20 PROGRAM KULTUROR
16:00 LAJMET NË GJUHËN TURKE; BOSHNJAKE; ROME; SERBE
17:00 LAJMET
17:15 PROGRAM INFORMATIV TEMATIK
19:00 PROGRAM SPORTIV
19:30 LAJME
20:10 EMISION HULUMTUES
20:30 EMISION DEBATUES AKTUALITETI
22:00 DOKUMENTAR
23:00 PROGRAM I ZGJERUAR INFORMATIV
00:00 FILM ARTISTIK
01:15 FILM ARTISTIK
02:30 EMISION DEBATUES AKTUALITETI (R)
03:50 PROGRAM TEMATIK - BUJQËSI
04:50 PROGRAM EDUKATIV
05:20 DOKUMENTAR
06:00 PROGRAM EDUKATIV
06:55 HIMNI I KOSOVES

E PREMTE

07:00 Programi i Mëngjesit
08:00 LAJMET
08:10 Programi i Mëngjesit
09:00 LAJMET
09:10 Programi i Mëngjesit
09:30 Emisioni Aktual
10:00 LAJMET
10:15 PROGRAM EDUKATIV
11:00 LAJMET
11:15 PROGRAM EDUKATIV
11:50 PROGRAM NË GJUHËT E KOMUNITETEVE
12:40 PROGRAM MUZIKOR
13:00 LAJMET
13:15 PROGRAM ARGËTUES
14:05 PROGRAM KULTUROR
15:00 LAJMET E ZGJERUARA
15:20 PROGRAM KULTUROR
16:00 LAJMET NË GJUHËN TURKE; BOSHNJAKE; ROME; SERBE
17:00 LAJMET
17:15 PROGRAM INFORMATIV TEMATIK
19:00 PROGRAM SPORTIV
19:30 LAJME
20:10 EMISION HULUMTUES
21:00 PROGRAM ARGËTUES
21:30 PROGRAM SHOQËROR
22:30 PROGRAMI I NATËS
23:30 FILM ARTISTIK
01:00 FILM ARTISTIK
02:30 SERIAL I HUAJ
03:00 PROGRAM NË GJUHËT E KOMUNITETEVE
03:50 DOKUMENTAR
05:20 UDHEVE
06:00 PROGRAM EDUKATIV
06:55 HIMNI I KOSOVËS

E SHTUNË

07:00 Programi i Mëngjesit
08:00 LAJMET
08:10 Programi i Mëngjesit
09:00 LAJMET
09:10 Programi i Mëngjesit
09:30 PROGRAM EDUKATIV
10:00 PROGRAM ARGËTUES
11:00 LAJMET
11:30 EMISIONI BBC: WORD ON THE STREET
12:00 PROGRAM TEMATIK
13:00 LAJMET
13:15 PROGRAM TEMATIK - Bujqësi
14:00 PROGRAM NË GJUHËT E KOMUNITETEVE
14:20 PROGRAM NË GJUHËT E KOMUNITETEVE
14:40 PROGRAM NË GJUHËT E KOMUNITETEVE
15:00 LAJMET E ZGJERUARA
15:15 PROGRAM KULTUROR
16:00 PROGRAM ARGËTUES
17:00 LAJMET
17:10 PROGRAM ARGËTUES
18:00 PROGRAM PËR TË RINJTË
18:50 PROGRAM PËR DIASPORËN
19:30 LAJME 19:30
20:15 PROGRAM AKTUALITETI
21:00 PROGRAM ARGËTUES/ KULTUROR
22:00 PROGRAM ARGËTUES
22:30 PROGRAMI I NATËS
00:00 FILM ARTISTIK
01:30 FILM ARTISTIK
03:20 PROGRAM NË GJUHËT E KOMUNITETEVE
04:00 PROGRAM PËR TË RINJTË
05:00 PROGRAM KULTUROR
06:00 PROGRAM KULTUROR
06:30 PROGRAM EDUKATIV
06:55 HIMNI I KOSOVËS

E DIEL

07:00 Programi i Mëngjesit
08:00 LAJMET
08:10 Programi i Mëngjesit
09:00 LAJMET
09:10 Programi i Mëngjesit
09:30 PROGRAM EDUKATIV
10:00 PROGRAM ARGËTUES
11:00 LAJMET
11:30 EMISIONI BBC:WORD ON THE STREET
12:00 PROGRAM PËR TË RINJTË
13:00 LAJMET
13:15 PROGRAM TEMATIK – BUJQËSI
14:00 PROGRAM KULTUROR
15:00 LAJMET E ZGJERUARA
15:15 DOKUMENTAR
16:00 PROGRAM PËR EKONOMI
16:30 PROGRAM KULTUROR
17:00 LAJMET
17:20 VOYAGE
18:30 PROGRAM ARGËTUES – SHOQËROR
19:30 LAJME 19:30
20:15 SERIAL VENDOR
21:00 ARENA SPORTIVE
22:30 PROGRAM ARGËTUES
23:00 LAJME 23:00
23:20 FILM ARTISTIK
01:10 FILM ARTISTIK
02:45 PROGRAM KULTUROR
04:00 DOKUMENTAR
05:00 PROGRAM KULTUROR
06:00 PROGRAM EDUKATIV
06:55 HIMNI I KOSOVËS

*Skema Programore mund të pësojë ndryshime varësisht nga zhvillimet dhe situatat

 

SKEMA PROGRAMORE NË RTK-RADIO 1

E HËNË – E PREMTE

5:00       Programi muzikorë i mëngjesit
5:55       HIMNI I KOSOVËS
6:00       LAJMET
6:05       Programi i mënegjesit
7:00       LAJMET
7:05       Programi i mënegjesit
8:00       LAJMET – EDICIONI I MËNGJESIT
8:10       METROPOLI-Program Argëtues
9:00       LAJMET
9:05       METROPOLI- Program Argëtues
10:00    LAJMET
10:05    Program argëtues -edukativ
11:00    LAJMET
11:05    Program informativ
12:00    LAJMET – EDICIONI I MESDITËS
12:10    SPORTI NË RTK RADIO
12:20    Program informativ
13:00    LAJMET
13:05    Program argëtues-edukativ
14:00    LAJMET
14:05    Program argëtues-kulturor
15:00    LAJMET
15:05    Program argëtues-kulturor
16:00    LAJMET – EDICIONI QENDROR I
16:15    BOTA NË RTK RADIO
16:20    SPORTI NË RTK RADIO
16:30    Program muzikor
17:00    LAJMET
17:05    Emision Debati
18:00    LAJMET
18:05    Programi për fëmijë
19:00    LAJMET
19:05    Program muzikor
19:30    LAJMET QENDRORE NGA RTK TV
20:00    Program muzikor
21:00    LAJMET
21:05    Program informativo-edukativ
22:00    LAJMET-EDICIONI I MBRËMJES
22:10    Program muzikor
23:00    LAJMET
23:05    PROGRAMI I NATËS
0:00:00 LAJMET
0:05       PROGRAMI I NATËS
1:00       MUZIKË NGA PRODUKSIONI

E SHTUNË

5:00       Programi muzikorë i mëngjesit
6:55       HIMNI I KOSOVËS
7:00       LAJMET
7:05       Programi i mëngjesit
8:00       LAJMET – EDICIONI I MËNGJESIT
8:10       Programi i mëngjesit
9:00       LAJMET
9:05       Program muzikor
10:00    LAJMET
10:05    Programi për fshatin
11:00    LAJMET
11:05    Top lista muzikore
12:00    LAJMET – EDICIONI I MESDITËS
12:05    Top lista muzikore
13:00    LAJMET
13:05    Program argëtues-sportiv
14:00    LAJMET
14:05    Program argëtues-sportiv
15:00    LAJMET
15:05    Program argëtues-sportiv
16:00    LAJMET – EDICIONI QENDROR I
16:20    Program argëtues-sportiv
17:00    LAJMET
17:05    Program kulturor-zbavitës
18:00    LAJMET
18:05    Program për  arsim
19:00    LAJMET
19:05    Program muzikor -Roku
19:30    LAJMET QENDRORE NGA RTK TV
20:00    Program për Artin dhe Kulturën
21:00    LAJMET
21:05    Program për muzikën
22:00    LAJMET-EDICIONI I MBRËMJES
22:10    Radio Drama
23:00    LAJMET
23:05    PROGRAMI I NATËS
0:00:00 LAJMET
0:05       PROGRAMI I NATËS
1:00       MUZIKË NGA PRODUKSIONI

E DIEL

5:00       Programi muzikorë i mëngjesit
6:55       HIMNI I KOSOVËS
7:00       LAJMET
7:05       Programi i mëngjesit
8:00       LAJMET – EDICIONI I MËNGJESIT
8:10       Programi i mëngjesit
9:00       LAJMET
9:05       Program muzikor
10:00    LAJMET
10:05    EMISION PëR SHKOLLA
11:00    LAJMET
11:05    EMISION PER GRUAN
12:00    LAJMET – EDICIONI I MESDITËS
12:05    Top lista muzikore botërorë
13:00    LAJMET
13:05    Program argëtues-sportiv
14:00    LAJMET
14:05    Program argëtues-sportiv
15:00    LAJMET
15:05    Program argëtues-sportiv
16:00    LAJMET – EDICIONI QENDROR I
16:20    Program argëtues-sportiv
17:00    LAJMET
17:05    Program kulturor-zbavitës
18:00    LAJMET
18:05    Program për  të rinjë
19:00    LAJMET
19:05    Program muzikor -Jazzi
19:30    LAJMET QENDRORE NGA RTK TV
20:00    Program argëtues
21:00    LAJMET
21:05    Muzikë nga arkivi
22:00    LAJMET-EDICIONI I MBRËMJES
22:10    Programi për bashkatdhetarët
23:00    LAJMET
23:05    Programi për bashkatdhetarët
0:00:00 LAJMET
0:05       Program muzikor me YJET
1:00       MUZIKË NGA PRODUKSIONI

SKEMA PROGRAMORE NË RTK-RADIO 2

E HËNË – E PREMTE

7:00       Programi i mëngjesit
8:30       Lajmet
8:32       Programi i mëngjesit
9:00       Program  Muzikor
9:30       Program për artin Ars
10:00    Program argëtues Capitol Shou
11:00    Program argëtues - Pentagram
12:00    Program argëtues - Gramafon
13:00    Muzikë shqip
13:30    Lajmet Edicioni I mesditës
13:40    Sport
13:45    Muzikë -hitet e Radios
14:00    Programi ne gjuhen serbe 
14:10    Bllok muzikor
14:30    Tema e dites
15:00    Rubrika Bota e Filmit
15:15    Muzike
15:45    Sport
16:00    Programi ne gjuhen turke
16:20    Muzıka
16:30    Aktualitete
17:00    Emision per shkence dhe kulture
17:30    Muzıke
17:45    Sport 
18:00    Programi ne gjuhen boshnjake
18:10    Bllok muzikor
18:30    Tema e dites
19:00    Ju prezentojme
19:30    Sport
19:40    Muzike
20:00    Programi ne gjuhen rome
20:10    Raportime nga ngjajret
20:20    Aktualitete
20:30    Intervista e javes
20:45    Roma Info Agencia + Kronika sportive
             PROGRAMI NE GJUHEN SHQIPE
21:00    Radio Hite
21:30    Lajmet
21:40    Muzikë shqip
22:00    Programi i Natës
0:00       World Music
1:00       Muzikë

E SHTUNË

7:00       Programi i mëngjesit
9:00       Program muzikor
9:30       Lajmet
9:35       Muzikë
10:00    Top Shqip -top lista
11:00    Muzika Klasike
12:00    Program muzikor
12:30    Hite nëpër vite
13:30    Lajmet 13:30
13:45    Program muzikor
14:00    Programi ne gjuhen serbe 
14:30    Reportazh
14:45    Aktualitete
15:00    Udhetime neper bote
15:30    Muzike popullore
16:00    Programi ne gjuhen turke
16:30    Program ne gjuhen turke
17:00    Muzıke
17:30    Hayaten ıcınden
18:00    Programi ne gjuhen boshnjake
18:30    PROKULT - repriza
19:30    Muzike
19:15    Nga kendi yne
19:30    Udhetojme
20:00    Programi ne gjuhen rome
20:30    Emision per femije
20:50    Intervista e javes
              PROGRAMI NE GJUHEN SHQIPE
21:00    Radio hite
21:30    Programi I natës
0:00       Program muzikor-Roku

E DIEL

7:00       Programi i mëngjesit
9:00       Program muzikor
9:30       Lajmet
9:35       Muzikë
10:00    Top Shqip -top lista
11:00    Muzika Klasike
12:00    Program muzikor
12:30    Hite nëpër vite
13:30    Lajmet 13:30
13:45    Program muzikor
8:40       Ku për Vikend (nderkombetare)
12:05    Pa tel
12:40    Muzikë
13:30    Lajmet
13:40    Promo
13:41    Marketing III
13:45    Radio Music Hits
14:00    Programi ne gjuhen serbe
14:30    Repriza Kronika e komunave
15:00    Ju prezantojme
15:15    Evergreen muzika
15:45    Muzike klasike
16:00    Programi ne gjuhen turke
16:30    Toplumuzun sesı R
17:00    Muzıka
17:30   Sıır dunyası
18:00    Programi ne gjuhen boshnjake
18:30    Program ne gjuhen boshnjake
19:15    Ju prezantojme
19:30    Argetim
20:00    Programi ne gjuhen rome
20:15    Nga kendi yne
20:30    Zeri Romeve - repriza -
              PROGRAMI NE GJUHEN SHQIPE
21:00    Radio hite
21:35    Muzikë Shqip
22:00    Hip- hop
0:00       Muzikë