Grupi Këshillues i Publikut

Grupi Këshillues i Publikut

Ligji për RTK-në e parashikon funksionimin e Grupit Këshillues të Publikut, që emërohet nga Bordi i RTK-së. Ky grup shqyrton:

  • vërejtjet dhe sugjerimet e shikuesve dhe dëgjuesve;
  • i këshillon Bordin e RTK-së që të shqyrtohen çështjet e caktuara lidhur me programet e RTK-së si dhe
  • kryen punë të tjera të caktuara me Statut


Aktualisht GKP përbëhet nga:
Naser Breca
Lulzim Demolli
Xhemajl Veseli
Izudin Sagdati

Për çdo vërejtje apo kërkesë ju lutem na kontakoni duke shkruar komentin tuaj më poshtë.
Komentet tuaja janë shumë të rëndësishme për ne.

Para se të dërgoni duhet të selektoni I'm not a robot, pastaj zgjedhni fotot e kërkuara.

Vërejtjet dhe sugjerimet tuaja do të shqyrtohen nga Grupi Këshillues i Publikut në Radiotelevizionin e Kosovës.