Nën organizimin e ministrit të Bujqësisë Faton Peci është mbajtur konferenca me donatorët e sektorit të bujqësisë "Orientimet strategjike për zhvillimin e Sektorit të Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural”.

Vazhdo leximin