Kontaktoni

Kontaktoni

Adresa: Rr. "Xhemail Prishtina" nr. 12 / Prishtinë / Kosovë

Tel:
+383 /0/ 38 230 102
+383 /0/ 38 230 103

Fax
+383 /0/ 38 235 336

E-mail:
[email protected]


RTK 3

E-mail:
[email protected]


MARKETING

Tel:
+383 038 249 078

E-mail:
[email protected]


Radio Kosova dhe Radio Kosova 2

Tel:
+383 038 242 273

E-mail:
[email protected]