Sot autorizohet komisioni për privatizim të Telekomit

Sot autorizohet komisioni për privatizim të Telekomit

Komisioni për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal sot do të mbajë mbledhje.

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 10.4.2019;
3. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Komisionit të Pavarur për Miniera dhe Minerale - KPMM për vitin 2018;
4. Shqyrtimi i Raportit të Performancës së Ndërmarrjeve Publike Qendrore për vitin 2017;
5. Votimi i Vendimit të Qeverisë Nr.05/85 datë 22.1.2019 me të cilin autorizohet Komisioni Qeveritar për Privatizimin e Ndërmarrjes Publike "Telekomi i Kosovës" SH.A.;
6. Të ndryshme