AKP-ja pranon 121 oferta për shitjen e 183 aseteve
Sharr Travel

AKP-ja pranon 121 oferta për shitjen e 183 aseteve

Agjencia Kosovare e Privatizimit (AKP) ka pranuar 121 oferta për shitjen e 183 asteve të ndërmarrjeve publike.

Të gjitha këto asete do të privatizohen përmes metodës së shitjes përmes likuidimit.

Agjencia Kosovare e Privatizimit është e ngarkuar për të privatizuar Ndërmarrjet Shoqërore në Kosovë përmes metodës së spin-off-it dhe likuidimit.EO