​Si ishte jetesa për gratë, gjatë Luftës së Dytë Botërore!

​Si ishte jetesa për gratë, gjatë Luftës së Dytë Botërore!

Nga një këndvështrim i gjerë kur përmendim fjalën “luftë”, në mendje na vjen gjithmonë si diçka e tmerrshme.

Vlerësimet e numrit të përgjithshëm të viktimave gjatë Luftës së Dytë Botërore ndryshojnë shumë midis burimeve të ndryshme, në shifrat e Muzeut Kombëtar të Luftës së Dytë thuhet se lufta mori jetën e afërsisht 15,000,000 ushtarëve dhe më shumë se 45,000,000 civilëve.

Por, Lufta e Dytë Botërore ishte gjithashtu një kohë e përparimit, para viteve 1940, gratë ishin të mbyllura në shtëpi, ishin të destinuara për t’u bërë grua dhe nënë dhe jo më tepër se kaq.

Por gjatë Luftës së Dytë Botërore, të gjitha llojet e mundësive të reja u hapën për gratë. Ja se si ishte të jesh femër në Amerikën e kohës së luftës, rreth vitit 1944.