Prezantohet studimi mbi përceptimin e korrupsionit sipas bizneseve
Sharr Travel

Prezantohet studimi mbi përceptimin e korrupsionit sipas bizneseve

Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë në bashkëpunim me Programin Aktiviteti për Drejtësi Komerciale të USAID, kanë bërë një studim të ri rreth Perceptimit të Korrupsionit sipas Bizneseve.

Për këtë sot organizohet një tryezë gjatë së cilës do të prezantohen të gjeturat e këtij studimi: Cili është perceptimi i bizneseve për korrupsionin në Kosovë? Cili është niveli i korrupsionit real? Cilat janë institucionet me praninë më të madhe të korrupsionit? Për çfarë arsyesh bizneset përfshihen në korrupsion? Sa për qind e bizneseve të cilat ballafaqohen me korrupsion, e raportojnë atë tek autoritetet përkatëse? Cilat janë arsyet që dekurajojnë bizneset nga raportimi i rasteve të korrupsionit?.

Tryeza do të mbahet me rastin e Ditës Ndërkombëtare Kundër Korrupsionit,