Liderët e G20 të suspendojnë pagesat e borxhit nga vendet më të varfëra

Liderët e G20 të suspendojnë pagesat e borxhit nga vendet më të varfëra

Grupi i Bankës Botërore po kërkon nga liderët e G20 që të suspendojnë pagesat e borxhit nga vendet më të varfëra.

Kjo do të ndihmonte në fokusimin e përkrahjes kritike në pandeminë e Koronavirusit dhe në shkurtimin e kohës së rimëkëmbjes. 

https://www.facebook.com/621427247947955/posts/2796255933798398/