Në spitalin e Pejës janë kryer 8 operacione gjatë 24 orëve të fundit

Në spitalin e Pejës janë kryer 8 operacione gjatë 24 orëve të fundit

9 lindje kanë qenë dje më 18 maj 2020 në Spitalin e Përgjithshëm në Pejë.

5 lindje kanë qenë normale dhe 4 me prerje cezariane. Kanë lindur 9 foshnje, 7 të gjinisë mashkullore dhe 2 të gjinisë femërore.
175 pacientë kanë marrë trajtim emergjent shëndetësor gjatë 24 orëve të fundit, dhe nga këta 20 pacientë janë shtrirë për trajtim të mëtutjeshëm.
132 pacientë kanë kryer analiza, që në total kanë bërë 1,974 analiza.
8 operacione janë kryer gjatë 24 orëve të fundit.