6 operacione janë kryer brenda 24 orëve të fundit në Spitalin e Pejës

6 operacione janë kryer brenda 24 orëve të fundit në Spitalin e Pejës

159 pacientë kanë marrë trajtim emergjent shëndetësorë në Spitalin e Përgjithshëm në Pejë, dje më 20 maj 2020.

Nga këta 18 pacientë janë shtrirë për trajtim të mëtutjeshëm.

106 pacientë kanë kryer analiza, që në total kanë bërë 1,190 analiza.

6 operacione ka qenë në 24 orët e fundit.

Gjatë 24 orëve të fundit kanë qenë 4 lindje, 3 normale dhe 1 me prerje cezariane. Kanë lindur 4 foshnje, 1 i gjinisë mashkullore dhe 3 të gjinisë femërore.