Ekonomia bullgare pritet të rimëkëmbet në fund të vitit 2021

Ekonomia bullgare pritet të rimëkëmbet në fund të vitit 2021

Nëse nuk ka valë të dytë të Covid-19, kriza për ekonominë bullgare do të jetë mesatarisht e thellë, duke zgjatur nga 2 deri në 3 tremujorë.

Rënia vjetore do të jetë nga 5 deri në 7%. Rimëkëmbja do të vazhdojë gjatë gjithë vitit 2021, në fund të të cilit do të arrihen nivelet para krizës.

Rritja reale do të fillojë në vitin 2022, sugjeron Raporti Vjetor për Zhvillimin Ekonomik dhe Politikat e Bullgarisë nga Instituti për Kërkime Ekonomike në Akademinë Bullgare të Shkencave. 

Përfundimi kryesor është se, deri në fillimin e pandemisë, ekonomia bullgare po zhvillohej në mënyrë të qëndrueshme, megjithëse me një ritëm modest, me një rritje të shpejtë të pagave dhe punësimit, me një sistem të qëndrueshëm financiar dhe bankar, si dhe mungesë të pabarazive makroekonomike.