Mbahet mbledhja e Komisionit Hetimor për procesin e privatizimit

Mbahet mbledhja e Komisionit Hetimor për procesin e privatizimit

Komisioni Hetimor Parlamentar lidhur me procesin e privatizimit në Kosovë mban mbledhje.

Rendi i ditës

1.    Miratimi i rendit te ditës;
2.    Miratimi i procesverbalit nga mbledhja  e mbajtur me dt.12.08.2020;
3.    Lista e dëshmitarëve dhe caktimi i intervistave;
4.    Përzgjedhja  e ekspertëve të jashtëm
5.    Publikimi i adresës për dorëzimin e dëshmive nga qytetarët
6.    Kërkesa të reja për qasje në dokumente zyrtare;
7.    Të ndryshme.
 

Vendi: N10 Koha: 10:00


MË SHUME NGA Ekonomi