Shqyrtohen kërkesat buxhetore të Kuvendit

Shqyrtohen kërkesat buxhetore të Kuvendit

Komisionit për Buxhet dhe Transfere sot mban mbledhje.

Rendi  i  ditës:


1.    Miratimi  i rendit të ditës;
2.    Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura të Komisionit;
3.    Shqyrtimi i Raportit vjetor të punës të Fondit të Kursimeve Pensionale të Kosovës për vitin 2019;
4.    Shqyrtimi i Raportit vjetor financiar i Autoritetit Kosovar Konkurrencës për vitin 2019;
5.    Shqyrtimi i Raporti vjetor financiar i Komisionit Pavarur për Miniera dhe Minerale  për vitin 2019; 
6.    Shqyrtimi i Raportit të shpenzimeve të Kuvendit të Republikës së Kosovës për gjashtëmujorin e parë të vitit 2020;
7.    Shqyrtimi i kërkesave buxhetore të Kuvendit të Republikës së Kosovës për periudhën 2021, në bazë të Qarkores së dytë buxhetore të Ministrisë së Financave 2021/02;
8.    Të ndryshme.
 
Vendi: C203 Koha: 10:00 


MË SHUME NGA Ekonomi