75 vite më parë themelohej Lidhja e Shkrimtarëve të Shqipërisë

75 vite më parë themelohej Lidhja e Shkrimtarëve të Shqipërisë

Më 7 tetor të vitit 1945 u formua Lidhja e Shkrimtarëve dhe katër vite më pas do të krijohej Lidhja e Artistëve.

Kongresi i Parë i organizuar nga këto dy institucione i mbajtur më 1957, i bashkoi në një institucion të vetëm, të emëruar “Lidhja e Shkrimtarëve dhe Artistëve të Shqipërisë”.

Në krijimin dhe drejtimin e organizatës së parë të krijuesve shqiptarë merrnin pjesë disa nga intelektualët më të shquar. Si kryetar i saj u zgjodh Sejfulla Maleshova, ndërsa president nderi u zgjodh Fan Noli.

Midis krijuesve më të njohur anëtarë të saj ishin Poradeci, Bulka, Luarasi, Shuteriqi, Asllani, Pasko, Prenushi, Spasse, Haxhiademi etj.. Këtë bashkim vullnetar të krijuesve të të gjithë vendit në fillim e përbënin 70 anëtarë.

Për më shumë se 50 vjet, Lidhja e Shkrimtarëve dhe Artistëve kishte organet e saj letrare dhe artistike: revistën “Literatura jonë”, më pas “Letërsia jonë” (1947), më vonë revistën mujore “Nëntori” (1954), të përjavshmen “Drita” (1961), revistën në frëngjisht “Les lettres Albanaises” (1978), “Bota Letrare” dhe “Revista letrare”.