Bëhet pranim-dorëzimi i detyrës së Drejtorit të Doganës

Bëhet pranim-dorëzimi i detyrës së Drejtorit të Doganës

Sot në Drejtorin e përgjithshme të Doganës së Kosovës u mbajte ceremonia e pranim dorëzimit të detyrës nga ish U.D. i Drejtorit të Përgjithshëm z. Ibrahim Xhaka tek U.D. të Drejtorit të Përgjithshëm z. Bajram Rexha.

Me qëllim të zbatimi të vendimit 212/2020 të datës 16 tetor 2020 të Qeverisë së Republikës së Kosovës, respektivisht të Kryeministrit sot në Doganën e Kosovës është organizuar ceremonia zyrtare e pranim dorëzimit të detyrës së Drejtorit të Përgjithshëm.