Kuçi kërkon të emërohen anëtarët e bordeve të tri ndërmarrjeve publike

Kuçi kërkon të emërohen anëtarët e bordeve të tri ndërmarrjeve publike

Ministri i Ekonomisë dhe Ambientit, Blerim Kuçi kanë kërkuar që në rend të ditës së mbledhjes së Qeverisë të futen edhe zgjedhjen e anëtarëve të ri të bordit të ndërmarrjeve publike Trepça, Infrakos e të Postës.

“Për shkak të disa prej ndërmarrjeve publike i ka kaluar mandati i bordeve të përkohshme, ne kemi propozuar emërimin e anëtarëve të ri të Bordit të përkohshëm në ndërmarrjen publike Trepça, Infrakos dhe në Post”.