Mbahet mbledhja e Komisionit për Ekonomi

Mbahet mbledhja e Komisionit për Ekonomi

Komisioni për Ekonomi, Punësim, Tregti, Industri, Ndërmarrësi dhe Investime Strategjike sot nban mbledhje.

Rendi i ditës:                                                      

1.    Miratimi i rendit të ditës;
2.    Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e datës 10 dhe 16.09.2020;
3.    Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.07/L-038 për identifikimin elektronik dhe shërbimet e besuara në transaksionet elektronike;
4.    Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.07/L-027 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.04/L-008 për Këshillin Ekonomiko-Social;
5.    Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.07/L-028 për Inspektoratin e punës;
6.    Formimi i Grupit të Punës – Panelit për zgjedhjen e “Kryesuesit të Komisionit Shqyrtues të Autoritetit Rregullator për Shërbimet e Ujit”;
7.    Te ndryshme;
 
Vendi: N225 Koha: 11:00