Mbyllja e dytë e dëmton diasporen dhe biznesin Kosovarë

Mbyllja e dytë e dëmton diasporen dhe biznesin Kosovarë

Në emër të AKB-ës kisha kënaqësin të i pres në takim vjetor kryetarët e degëve të tona në diasapor në Austri ,Gjermani ,Zvicer e Itali e vlersojne të dëmshme mbylljen e dytë nga pandemia e cila do i sjell shumë dëme diaspores dhe ekonomis kosovare duke i redukuar aktivitet dhe vizitat e diasporës në Kosovë.

Kosova dhe diaspora shqiptare nga pandemia ka humbur shumë e dëmet nga mos vizitat e diaspores gjatë verës janë rreth 500 milion euro mjete këto qe ishin të freskët për cdo verë duke i dhenë injektim për ringjallje vendit dhe ekonomis dhe buxheti.

Mos ardhja e diasporës për festat e fund vitit janë humbje edhe per se paku 100 milion tjera.
Qeveria të kete kujdes për qytetaret duke rrit masat e siguris por duke i le të lire qarkullimin.

Naser Sherifi Dabisheci kryetar dhe kordinator i përgjitheshem i AKB-ës për Diaspor tha se bota po ballafaqohet me kriz nga pandemia por shtete po i mbeshtetin bizneset dhe ekonomin e saj pa kursye për të shpetu bizneset nga falimentimi.

Sadik Kastrati po ashtu kordinator për Austri tha se bankat në kosovë kanë rrol të rëndësishem për shpetim të ekonomis duke ul interesin bankar në at në nivel të EU.

Bekim Shala kordinator për Gjermani tha se shembulli më i mirë është modeli i EU për tejkalim të pandemis duke punuar duke e mbeshte ndërrmarrjet duke ju fal borgje publike dhe duke i dhën kredi me interes 1% dhe greis përiudhe dy vjet e më shumë.

Zijadin Abdullahi kordinator për Gjenevë tha se zvicra është model për EU dhe ballkanin merri të mirat që i ka dhe zbatoni në mbeshtetje të tejkalimit të pandemis.