Mbahet mbledhja e Komisionit për Ekonomi

Mbahet mbledhja e Komisionit për Ekonomi

Komisioni për Ekonomi, Punësim, Tregti, Industri, Ndërmarrësi dhe Investime Strategjike sot nvan mbledhje.

Rendi i ditës:                                                      

1.    Miratimi i rendit të ditës;
2.    Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 17.11.2020;
3.    Shqyrtimi i Raportit të Panelit për zgjedhjen e “Kryesuesit të Komisionit Shqyrtues të Autoritetit Rregullator për Shërbimet e Ujit – ARRU”;
4.    Propozimi për Kryesues dhe anëtarë të Komisionit të Auditimit të NP KOSTT; 
5.    Te ndryshme;
 

Vendi: N10 Koha: 13:00