Mbahet mbledhja e Komisionit për Mbikëqyrjen e Financave Publike

Mbahet mbledhja e Komisionit për Mbikëqyrjen e Financave Publike

Komisioni për Mbikëqyrjen e Financave Publike sot mban mbledhje.

Rendi i ditës:                                                     


1.    Miratimi i rendit të ditës;
2.    Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur me 17.11.2020;
3.    Shqyrtimi i Raportit të auditimit për Pasqyrat Vjetore Financiare të vitit 2019, për Kompaninë Regjionale të Ujitjes Drini i Bardhë. Të ftuar, Kryesuesi i Bordit dhe Kryeshefi Ekzekutiv;
4.    Të ndryshme.
 

Vendi: N303 Koha: 11:00