Shqyrtohet raporti vjetor për gjendjen e mjedisit në Kosovë

Shqyrtohet raporti vjetor për gjendjen e mjedisit në Kosovë

Komisioni për Bujqësi, Pylltari, zhvillim Rural, Infrastrukturë dhe Mjedis sot mban mbledhje.

Rendi i ditës:                                                      

1.    Miratimi i rendit të ditës ,
2.    Miratimi i Procesverbalit të mbledhjes së komisionit, të mbajtur më 20.10.2020,
3.    Shqyrtimi i raportit vjetor për gjendjen e mjedisit në Kosovë për vitin 2018-2019.
4.    Shqyrtimi i rekomandimeve nga BE të planit për mbikëqyerjen e procesit integrues 2020-2021.
5.    Të ndryshme.
 

Vendi: N204 Koha: 13:00