Mbahet konferencë“Efiçienca e energjisë e Burimet e Ripërtëritshme

Mbahet konferencë“Efiçienca e energjisë e Burimet e Ripërtëritshme

INSTITUTI PËR POLITIKA ZHVILLIMORE (INDEP) Konferencë për Medie: “Efiçienca e energjisë dhe Burimet e Ripërtëritshme”

Në këtë konferencë do të prezantohet 5 Publikime të INDEP-it lidhur me efiçiencën e energjisë, burimet e ripërtëritshme, si dhe largimin e TVSH-së për panele solare si pjesë e Rimëkëmbjes Ekonomike / Hulumtime të Pavarura. Konferenca do të ofrojë nja pasqyrë reale të energjisë në Kosovë përmes të gjeturave nga 5 Publikimet, ku qëndron efiçienca e energjisë, sa janë gjasat për të arritur dekarbonizimin e sektorit deri në 2030-tën, sa është përqindja e BRE-ve, cilat politika duhet të miratohen dhe ndiqen nga niveli qendror, ku qëndrojnë problemet në fushën e energjisë dhe rekomandime konkrete se si sektori i energjisë të shndërrohet në “green”. 

Kjo konferencë do të shënojë përmbylljen e projektit “Promovimi i efiçiencës së energjisë dhe  burimeve të ripërtëritshme në Kosovë’  i mbështetur nga Qeveria Gjermane përmes Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Projekti i Kosovës për Efiçiencë të Energjisë.


MË SHUME NGA Ekonomi